/ Tipy a návody /

Univerzita třetího věku na Univerzitě Pardubice

Univerzita třetího věku na Univerzitě Pardubice

11. září 2013 19:50

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice pokračuje ve výuce na Univerzitě třetího věku (U3V) i v novém akademickém roce 2013/2014. U3V je určena přednostně seniorům, výuka probíhá po semestrech formou přednášek na různá témata, mezi přednášejícími jsou jak vyučující z jednotlivých fakult Univerzity Pardubice, tak odborníci z praxe. Výuka je rozdělena na dva bloky, účastníci U3V si mohou vybrat jen ty přednášky, které je zajímají.

Přednášky v technickém bloku jsou zaměřeny na oblat silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektotechniky, ekologie a na další zajímavá témata. Humanitní blok se věnuje zdravotnictví, historii, filosofii, cestovatelství, psychologii i dalším tématům.

 „Součástí výuky jsou i exkurze na zajímavá pracoviště, např. do Dopravího podniku města Pardubice, na dostihové závodiště, velký úspěch měla jízda historickým vlakem na trati vedoucí z moravského Mladějova na Hřebeč,“ doplnila k programu U3V Zlatka Sojková z dopravní fakulty.

V zimním semestru probíhá výuka od října do prosince a v letním semestru od března do května. Přednášky se konají každou středu (technický blok) nebo každý pátek (humanitní blok) od 11:00 do 15:00 hod. v budově Dopravní fakulty Jana Pernera. Podmínkou přijetí je podání přihlášky a zaplacení 400,- Kč za semestr.

Podrobné informace jsou na http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku.html.

Kontakt: Zlatuše Sojková

telefon: 46 603 6409

e-mail: zlatuse.sojkova@upce.cz