/ Tipy a návody /

SeniorCentrum Kolín pomůže s domácí péčí

SeniorCentrum Kolín pomůže s domácí péčí

Tipy a návody

2. listopad 2019 7:28

Nově poskytuje odlehčovací službu rodinám, které pečují o seniory doma.

Ve středních Čechách je dostupná další sociální služba pro rodiny, které doma pečují o své blízké. SeneCura SeniorCentrum Kolín nově nabízí ve svém domově pro seniory a pro lidí trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence velice žádanou tzv. pobytovou odlehčovací službu, tedy pobyt klienta v zařízení na nezbytně nutnou dobu. SeneCura tím podporuje domácí péči a chce pomoci v případech, kdy terénní služby či laická péče rodiny nemohou zvládnout 24hodinovou starost o nemocného seniora se sníženou soběstačností.

 

„Lidé, kteří pečují celodenně o rodinného příslušníka například se stařeckou demencí, se často nachází ve stavech vyčerpání. Nepřetržitá péče, kterou poskytujeme také v našich domovech, je totiž vysoce náročná. My jsme schopni se díky nové odlehčovací službě v našem SeniorCentru o seniora na potřebnou dobu perfektně postarat,“ vysvětluje Marta Menšíková, ředitelka kolínského domova SeneCura. Pečující osoba může využít tento čas na potřebný odpočinek či dovolenou nebo k vyřízení soukromých záležitostí. „V našem domově máme teď k dispozici celkem deset míst pro klienty, kteří nemohou být bez celodenní péče. Nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce, doplnila Marta Menšíková.

 

Počet lůžek v odlehčovacích pobytových službách je nedostatek a poptávka po nich stále roste s tím, jak populace stárne, a také díky pozitivnímu trendu pečovat o seniory doma, pokud to zdravotní stav či rodinná situace dovoluje. Domácí péči dává zelenou také stát. V takových případech je dnes k dispozici řada služeb, od dovozu stravy až po docházející zdravotní sestry či pečovatelky. Pobytových odlehčovacích služeb je ovšem málo. V Česku tuto důležitou výpomoc aktuálně nabízí 317 zařízení. Domov v Kolíně je první vlaštovkou ze sítě seniorských center SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu provozuje, a následovat budou i další SeniorCentra SeneCura.

 

Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech, jako je stravování, hygiena a hybnost, zachovat stávající zdravotní stav, popřípadě jej zlepšovat. Důležitým aspektem této služby je také kontakt s rodinou, zapojení klienta do aktivního trávení volného času a podpora jeho rozumových, smyslových a motorických dovedností.

 

Rakouská společnost SeneCura je součástí francouzské skupiny ORPEA, která provozuje 854 zdravotnických a sociálních zařízení po celém světě. V České republice je SeneCura s téměř 2 000 lůžky největším soukromým provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem, tedy center pro nemocné Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence.