/ Tipy a návody /

Semestr začíná na Univerzitě Pardubice nejen vysokoškolákům, do poslucháren se za pár dnů vrátí i senioři

Semestr začíná na Univerzitě Pardubice nejen vysokoškolákům, do poslucháren se za pár dnů vrátí i senioři

Tipy a návody

23. září 2016

S novým akademickým rokem otevírá Univerzita Pardubice také tradiční cyklus odborných přednášek pro veřejnost. V letošním akademickém roce 2016/2017 si mohou zájemci, zejména z těch věkově pokročilejších, opět vybírat ze dvou zaměření – z technického i humanitního, které pro ně připravují dvě fakulty Univerzity Pardubice. Zatímco UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU na dopravní fakultě je plně obsazená, UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU filozofické fakulty má ještě volná místa. Kromě toho mohou SENIOŘI navštěvovat i SPECIÁLNÍ KURZY.

Ve čtvrtek 22. září začíná nový semestr UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Do lavic poslucháren zve fakulta na přednášky každý měsíc všechny, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oboru historie. „Naším záměrem je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. Během přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, se letos posluchači seznámí s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost,“ říká k Univerzitě volného času Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Během akademického roku je připraveno celkem 20 odborných přednášek, které jsou rozdělené do deseti přednáškových bloků. Účastníci se tak na univerzitu vrátí 10x. Každý měsíc proběhne jeden přednáškový den. Jednotlivých přednášek se přitom ujmou akademičtí pracovníci z Fakulty filozofické, kteří připravili pestrou škálu témat. Těmi provedou na 160 účastníků.

„Například s vývojem gramotnosti v Českých zemích v 19. století seznámí účastníky děkan Fakulty filozofické profesor Karel Rýdl. O pramenech k dějinám cestování promluví historička profesorka Milena Lenderová, o šlechtě v Rusku nebo o italské opeře promluví doktor Zbyněk Vydra. Účastníci se seznámí i s pozdní tvorbou májovců nebo s osobností Gustava Adolfa Lindnera,“ vyjmenovává některá témata Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Přihlásit se na Univerzitu volného času je možné ještě nyní. Fakulta nabízí poslední volná místa. Bližší informace a kompletní program jsou dostupné na webu fakulty http://www.upce.cz/ff/studium/uvc2016-17.html.  

Dva bloky UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU (U3V) – TECHNICKÝ a HUMANITNÍ – nabízí svým „studentům“ také Dopravní fakulta Jana Pernera. Výuka v obou blocích začíná v říjnu a do lavic v univerzitním kampusu usedne na 140 seniorů.

„Každým rokem zájem o studium U3V roste a momentálně je již kapacita letošních obou bloků naplněna,“ říká k programu letošní U3V na Univerzitě Pardubice Zlatuše Sojková z oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj pořádající dopravní fakulty. „Kromě toho připravujeme také zajímavé specializované kurzy, kde jsou místa stále ještě volná. Patří mezi ně například kurz Lékárna v přírodě, který poradí, jak využít bylinky pro léčitelské účely. Po celý akademický rok probíhá také výuka angličtiny pro tzv. falešné začátečníky a začíná nový kurz Psychologie.“

Nový akademický rok U3V začne i letos sportovně. A to v neděli 2. října od 9 do 17 hodin, kdy je připraven SENIOR DAY. Během něho mohou senioři i se svými vnoučaty po celý den sportovat v pardubickém kampusu, kde si vyzkouší nejrůznější sporty na univerzitních sportovištích. Samotná výuka začne v následujícím týdnu a potrvá až do prosince.

„Každé úterý od 4. října bude probíhat technický blok. Zaměřuje se na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky, ekologie a na další zajímavá témata. Těmi účastníky provedou jak naši akademičtí pracovníci, tak také odborníci z praxe. Humanitní blok má své přednášky naplánované na pátky a začíná se 7. října. Díky nim účastníci proniknou do oblasti zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství, psychologie a dalších zajímavých témat,“ doplňuje Zlatuše Sojková Z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Výuka v letním semestru pak probíhá od března do května. Zúčastnit se může každý zájemce důchodového věku, stačí podat včas přihlášku a zaplatit poplatek 400 Kč na jeden semestr. Podrobnější informace o U3V, přihlášku, seznam kurzů i potřebné kontakty jsou k dispozici na webových stránkách Dopravní fakulty Jana Pernera: http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku.html.

 

Bližší informace:

Univerzita volného času Fakulty filozofické UPa:

Dita Jančaříková

Děkanát Fakulty filozofické UPa

telefon 466 036 226

e-mail dita.jancarikova@upce.cz

a

Univerzita třetího věku Dopravní fakulty Jana Pernera UPa:

Zlatuše Sojková

Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj DFJP

telefon 466 036 409

e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz

 

 

Ing. Valerie Wágnerová