/ Tipy a návody /

Když se kácí strom, létají třísky

Když se kácí strom, létají třísky

Tipy a návody

11. listopad 2016

Pokud vlastníte dům, chalupu či chatu, možná jste již slyšeli o nové vyhlášce účinné od července tohoto roku o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Co nová vyhláška znamená pro vás jako majitele zahrady?

Vyhláška novým způsobem upravuje povolování kácení dřevin právě i pro soukromého vlastníka zahrady (ve zkratce je definicí zahrady v tomto případě pozemek u bytového nebo rodinného domu, který je oplocený a není přístupný veřejně).

Pokud není strom památný, není součástí významného krajinného prvku, stromořadí nebo tzv. zapojeného porostu dřevin, nemusíte žádat o povolení ke kácení.

Dosud bylo potřeba povolení ke kácení u stromů, kdy obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí činil více než 80 cm. I v tomto případě ale nebylo potřeba povolení ke kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožovaly život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu.

Nová vyhláška tedy ulevuje soukromým vlastníkům zahrad, předpokládá, že vlastník sám rozhodne, co si na své zahradě zasadí a co pokácí.

Odpůrci vyhlášky argumentují tím, že zde proti sobě stojí veřejný zájem a zájem na ochranu vlastnického práva. Bez jakéhokoliv povolení a bez důvodu lze pokácet zdravé, i pro širší okolí esteticky hodnotné stromy třeba i o obvodu 200 cm. Charakteristikou dřeviny by podle nich nemělo být to, kde se dřevina nachází, ale mělo by to být něco, co vyznačuje dřevinu jako takovou.

A jak to vidí podnikatelé z oboru?

"Že by lidé vyhlášku nějak zneužívali, si nemyslím.  Je to pro ně spíše ušetření administrativních záležitostí. Samozřejmě je trochu smutné, když jediným důvodem pro pokácení zdravého stromu je okap zanesený listím. Z profesního i lidského hlediska je pro mne nejjednodušší, když mě zákazník zavolá pokácet strom, kde již není co řešit. Strom je suchý, shnilý nebo jinak značně poškozený a hrozí jeho spadnutí na jeho či sousedův dům při první menší vichřici" říká živnostník pan Jarušek.

"Pro některé majitele jde leckdy o citovou záležitost, strom byl léta součástí jejich života a těžko se s ním loučí. Sám se snažím k zakázce přistupovat, jako kdyby šlo o strom na mé vlastní zahradě a jsem rád, pokud je řešením strom pouze prořezat a odlehčit koruně. To mohu pouze doporučit, konečné rozhodnutí je samozřejmě na klientovi. Důležitá je prevence a o strom pečovat pravidelně."

Ať jste již odpůrci vyhlášky nebo jste ji uvítali, možná právě řešíte, jak nejvhodněji pokácet nebo prořezat strom ohrožující majetek váš nebo vašeho okolí.

Rizikové kácení na špatně přístupných místech v blízkosti budov, plotů apod., a kde z důvodu přístupu nebo i finančních není vhodná plošina, se provádí postupně stromolezeckou technikou, větve jsou spouštěny postupně pomocí lan, poté je postupně odřezávaný kmen.

Z bezpečnostních důvodů se také provádějí prořezy korun stromů, u kterých může hrozit nebezpečí pádu narušených nebo prosychajících větví . U starých nebo oslabených stromů se většinou provádí redukce koruny, aby se stromu tzv. odlehčilo. Důležité je úplně neodstranit kosterní a silné větve stromu.

Pozor si dejte i v případě, že strom nějakým způsobem zasahuje například do drátů elektrického vedení. Dodavatel elektřiny má dokonce dle zákona právo sám odstranit nebo ořezat dřeviny ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.

A důležité doporučení na závěr. Kácejte v období vegetačního klidu. Vhodná doba je i nyní, doporučeným termínem, kterým se období vegetačního klidu rozumí, je od 1. října do 31. března. Ve vegetačním období hnízdí na stromech ptáci.

FIJA