/ Tipy a návody /

Čtvrtá adventní neděle

Čtvrtá adventní neděle

Tipy a návody

23. prosinec 2018

Čtyři týdny adventní jsou dobou příprav na Vánoce.

Advent (z latinského adventus-příchod) začíná v neděli nejbližší 30. listopadu, tedy mezi 27. listopadem a 3. prosincem.

Adventní doba byla původně dobou postní a tento půst se kdysi držel dokonce  až po osm týdnů. Mezi 11. listopadem a 6. lednem (s výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny). Nyní se nám adventní doba zkrátila na 4 týdny. Jaké mají tyto 4 adventní neděle  historický význam?

  • 1. adventní neděle Ježíšův vjezd do Jeruzaléma
  • 2. adventní neděle Druhý příchod Páně
  • 3. adventní neděle Ježíš poslán k lidem
  • 4. adventní neděle Zvěstování narození Panně Marii

My dnes ovšem známe adventní neděle  v této podobě :

  • železná neděle 
  • bronzová neděle
  • stříbrná neděle 
  • zlatá neděle