/ Různé /

Z kolínského SeniorCentra na rotopedu až do Betléma

Z kolínského SeniorCentra na rotopedu až do Betléma

30. listopad 2019

Na rotopedu pro Betlémské světlo? I to je možná cesta, jak motivovat seniory k fyzické i psychické aktivitě, která se v SeneCura SeniorCentru Kolín více než osvědčila. Na jaře dojeli klienti domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v akci Jedeme v tom společně pomocí šlapadel a rotopedů na Jadran. Nápad se všem tak zalíbil, že letos v září „vyjeli“ pro Betlémské světlo, aby do Vánoc stihli trasu dlouhou 4 710 km!

„Je snazší klienty motivovat, když vidí nějaký cíl. Uvědomují si, jak je trénink dolních končetin důležitý pro chůzi, protože vnímají, že se jim lépe chodí, když nohy rozcvičí. Pro klienty, kteří se zapojili do cesty, je jízda na kole vlastně součást dne. Nijak je nemusím přemlouvat, čekají pouze na vyzvání pro vystřídání svého kolegy v sedle,“ vysvětluje Oldřiška Neumannová, fyzioterapeutka SeniorCentra Kolín.

Obyvatelé kolínského SeniorCentra mají v místní tělocvičně k dispozici dva motomedy (stroje napomáhající klientům šlapat) a jeden rotoped, které využívají zhruba dvakrát až třikrát týdně. Do betlémské akce se zapojilo hned 30 klientů domova, přičemž nejstaršímu zúčastněnému seniorovi je úctyhodných 97 let. Průměrná ujetá vzdálenost je 3-7 km za den, ale jedna klientka jezdí neuvěřitelných 10 až 16 km.

Ujeté kilometry se poctivě sčítají a jsou vyznačeny na mapě, která visí na nástěnce domova. „Věříme, že naši klienti společnými silami trasu do Vánoc ujedou a všichni se budeme radovat z pohybu a společného cíle,“ dodává Oldřiška Neumannová. Pro větší motivaci a zábavu připravuje seniorům personál domova na jejich cestě různé aktivity – na zastávce v Itálii se uspořádala beseda o Benátkách, kdy se ke společnému povídání o cestování objednala pizza. Klienti při takových zastaveních rádi vzpomínají na zážitky a místa, která v životě sami navštívili, a dělí se o ně s ostatními.

To pravé Betlémské světlo přiveze do SeniorCentra v posledním adventním týdnu kolínský kaplan Georges Mondo, který s obyvateli domova posedí a pohovoří o Vánocích, Jeruzalému i Betlému.

SeneCura SeniorCentrum Kolín nabízí sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence). Svým klientům zde zajišťují péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče poskytují širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů.