/ Různé /

Mezigenerační turnaj SenSenu v pétanque vyhrály Jezinky

Mezigenerační turnaj SenSenu v pétanque vyhrály Jezinky

12. říjen 2019

Nejstarší účastnici bylo 94, nejmladšímu hráči 6 let.

1. Místo Josífková Eva s dcerou a vnukem, Šourková Hana Milovníci hry pétanque napříč generacemi změřili svoje síly už v druhém ročníku Celorepublikového mezigeneračního turnaje v pétanque o putovní pohár SenSenu. Zahrát si tradiční francouzskou hru přišla v neděli 6. října do Parku Lannova na Praze 1 skoro stovka lidí – od malých dětí po seniory – z celé České republiky. Stupně vítězů nakonec ovládly týmy z Prahy. Druhý ročník celorepublikového mezigeneračního turnaje v pétanque zorganizoval projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Soutěžilo v něm 20 týmů, které musely být věkově smíšené. Akce vzbudila ohlas u hráčů pétanque napříč republikou. Do turnaje se zapojily týmy nejen z Prahy, ale i ze středních Čech, z Liberce a Českých Budějovic. Co do počtu účastníků byl druhý ročník turnaje rekordní. A věkový rozdíl mezi účastníky byl v jednom případě dokonce 88 let. Nejstarší účastnici bylo 94 let, nejmladšímu účastníkovi 6 let.

Nejstarší účastnice ze Senior týmu Prahy 1 „Je úžasné, kolik lidí se na turnaji sešlo. Je vidět, že pétanque skutečně spojuje generace, a také to, že projekt Sensen a všichni jeho členové - senzační senioři - jsou neuvěřitelně aktivní,“ říká Marie Kousalíková, předsedkyně Rady projektu SenSen, která turnaj zahájila. Putovní pohár SenSenu si nakonec vyházel tým Jezinek z Prahy 2. A i druhé a třetí místo obsadili Pražáci. Druhý skončil tým SenSen a třetí Projdovci. Nejlepším mimopražským týmem se stalo uskupení Nisa z Liberce. Záštitu nad turnajem převzal radní MČ Praha 1 Petr Burgr, který dlouhodobě aktivní seniory podporuje. Akce se uskutečnila s podporou Nadace ČEZ, Nadačního fondu Avast, MČ Praha 1 a Střediska Sociálních služeb Praha 1.

Profesionální průběh turnaje zajistilo sdružení Pétanque pro Vás.

2. Místo Kousalíková Marie s manželem Mirkem, Váňová Věra Projekt SenSen spojuje a podporuje aktivní seniory. Od jeho vzniku v roce 2012 se do něj zapojily už tisíce seniorů ve zhruba 140 seniorských klubech a organizacích po celé republice. „Řada senzačních seniorů hraje pétanque pravidelně. Jsme rádi, že díky našemu turnaji mohou tuto aktivitu sdílet i se svými dětmi a vnoučaty. Věříme, že společně strávené chvíle přispějí k prohloubení mezigeneračních vztahů nejen v rodinách, ale obecně,“ říká mluvčí projektu SenSen Lucie Nekvasilová. O putovní pohár SenSenu se utkají opět za rok.

3. Místo Koňasová Hana, Procházka Josef se synem Pavlem

 

Redakce SenSen