/ Různé /

CO JE OSOBNÍ ÚDAJ OBECNÝ A CO JE ZVLÁŠTNÍ OSOBNÍ ÚDAJ

CO JE OSOBNÍ ÚDAJ OBECNÝ A CO JE ZVLÁŠTNÍ OSOBNÍ ÚDAJ

Různé

16. únor 2018

 • OSOBNÍ ÚDAJ = Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
         NEJČASTĚJŠÍ OBECNÉ OSOBNÍ ÚDAJE:
 
  • jméno
  • adresa
  • trvalé bydliště
  • doručovací adresa
  • pohlaví
  • věk
  • datum narození
  • místo narození
  • rodné číslo
  • osobní stav
  • zdravotní znevýhodnění
  • fotografický záznam
  • video záznam
  • audio záznam
  • e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu)
  • telefonní číslo – soukromé i pracovní
  • IP adresa
  • různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další...
  • vzdělání
  • příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu
  • kulturní profil
  • jiné

  + osobní údaje dětí nebo manžela/manželky resp. partnera/partnerky – obecné i zvláštní

 •  
 • CITLIVÝ OSOBNÍ ÚDAJ =  Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
      NEJČASTĚJŠÍ ZVLÁŠTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE 
 
 • údaje o rasovém či etnickém původu (národnost), NE státní občanství
 • politické názory, NE členství v politické straně nebo hnutí, NE členství v komunistické straně před rokem 1989 (dle ÚS)
 • náboženské vyznání
 • filozofické vyznání
 • členství v odborech
 • zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
 • sexuální orientace
 • trestní delikty
 • pravomocná odsouzení