/ Právník /

Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Právník

14. leden 2017

Zákon o svobodném přístupu k informacím po loňské drobné novelizaci obsahuje definici otevřených dat (strojově čitelná data přístupná na internetu a evidovaná v Národním katalogu otevřených dat) a také povinnost vybraných veřejných institucí tato data v katalogu zveřejňovat.

Související vládní nařízení, účinné od 1. ledna 2017, vyjmenovává, o která data konkrétně jde - mimo jiné jsou to data z celostátního informačního systému o jízdních řádech nebo přehled volných míst ve státní správě atd . Povinně zveřejňovaných datových sad sice není mnoho, jejich dopad by však mohl být významný. Podle tohoto zákona a dle stanoviska odborníků na tuto problematiku se uvede do pohybu mechanismus, který by měl každým dalším rokem uvolňovat databáze státu pro širokou veřejnost.

Doufejme, že se dočkáme i užitečných otevřených dat i pro seniorskou obec .