/

Právník

Právník - zlepšení právního povědomí seniorů

Jedná se o oblast právních rad a návodů, kterými chceme ochránit nejzranitelnější skupinu obyvatelstva. Budeme zde upozorňovat na nové právní úpravy,  které budou mít dopad na seniorskou populaci a dále budeme zveřejňovat rady jak postupovat v jednotlivých otázkách v běžném životě seniorů.

Kdy je e-mail písemnou formou právního úkonu?

Právník

28. červen 2016

Jedním z úskalí, na které právo nedává zcela jednoznačnou odpověď, je problematika písemné formy právního jednání. Za jakých podmínek je například smlouva uzavřená po e-mailu považována za písemnou?...

Nové dopravní značky: žáby, emisní zóny i zákaz průjezdu

Právník

5. březen 2016

Od 1. 1. 2016 vešla v účinnost nová vyhláška provádějící pravidla provozu na pozemních komunikacích (vyhláška č. 294/2015 Sb.) Nové značky, zrušení nepoužívaných značek a možnost modulace značek dle...

Měníte zdravotní pojišťovnu?

Právník

1. březen 2016

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze jednou za rok. Podání přihlášky lze provést ve dvou termínech a to od 1.ledna do 31.března a od 1.července do 30.září. Než ke změně přistoupíte, dobře zvažte...

Změna zákona o přestupcích

Právník

17. únor 2016

Již od 1. října 2015 je účinná změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, konkrétně v § 20 tohoto zákona přibyly nové dva odstavce. Oproti předchozí úpravě, kdy nebylo možné přestupek projednat,...

Nový zákon o silničním provozu

Právník

9. únor 2016

V oblasti dopravy došlo od 1. 1. 2016 k několika změnám a to jednak v souvislosti s novelizací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

Rozúčtování nákladů na vytápění od 1. 1. 2016

Právník

8. únor 2016

K 1. 1. 2016 vešla v účinnost nová vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška stanovuje nový limit rozdílů nákladů na vytápění...

Senioři a jejich ochrana v případě, že je na ně spáchám trestný čin

Právník

22. leden 2016

V případě, že se senior stane obětí trestního činu, bude mít nárok na větší ochranu a na zvláštní způsob zacházení. O tomto rozhodnutí vlády informoval veřejnost ministr spravedlnosti Robert...

Co dělat, když máte na pozemku inženýrskou síť?

Právník

8. leden 2016

Inženýrská síť je věcné břemeno Energetická infrastruktura vedená skrz pozemky je řešena pomocí zřizování věcných břemen (služebností). Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v...

Sledování změn v katastru nemovitostí

Právník

31. prosinec 2015

V souvislosti se změnou nového občanského zákoníku a nového zákona o katastru nemovitosti začal Český úřad zeměměřický poskytovat službu sledování změn údajů o nemovitostech. Službu si dle § 55 odst....

Co se stane s bytem po smrti nájemce?

Právník

10. prosinec 2015

I tyto otázky přináší život a tak je dobré vědět jaká práva má člen domácnosti, který v bytě žil ke dni úmrtí a neměl vlastní byt. Úprava přechodu nájmu po smrti nájemce zůstane v podstatě zachována....

«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
»