/ Právník /

Registr smluv

Registr smluv

Právník

14. červenec 2016

Zákon o registru smluv od 1. července 2016 ukládá veřejným institucím zveřejňovat soukromoprávní smlouvy (a také smlouvy o dotacích a vratných finančních půjčkách) v centrálním datovém úložišti pod záštitou Ministerstva vnitra. Podnikatelů a firem se registr smluv bude týkat minimálně dvojím způsobem: Budou mít možnost se podívat,jaké služby a zboží nakupuje která obec, úřad či jiná organizace, a také za jakou cenu. Díky tomu mohou objevit nové obchodní příležitosti. A v případě, že už nyní s nějakou veřejnou institucí obchodují, měli by si být vědomi toho, jak zákon ovlivní dosavadní praxi uzavírání smluv

Písemná forma smluv povinně 

Nejpodstatnější změnu v pravidlech uzavírání smluv přináší požadavek na písemnou formu smluv. Přestože nový občanský zákoník umožňuje smluvním stranám, aby (až na výjimky) pro své jednání zvolily libovolnou formu, zákon o registru smluv jasně říká, že smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, musí být uzavřena písemně. 

Co s objednávkami po telefonu  

V případě, že přijímáte objednávky od veřejné instituce po telefonu bez existence písemné smlouvy s podpisy obou stran, budete nyní muset pro každý případ vyhotovit řádnou písemnou smlouvu a tu zveřejnit v registru ještě před začátkem plnění. Nejrychlejším řešením je vytvořit si vzory obvyklých smluv nebo objednávek (např. na formuláři, aby vyplnění zabralo co nejméně času) a objednávku i její potvrzení poslat e-mailem nebo datovou schránkou. Elektronická verze (např.  .doc nebo strojově čitelné  .pdf) navíc umožní rychlé zveřejnění v registru. Samotné zveřejnění by mělo proběhnout řádově během minut, tudíž budete moci z takto uzavřené smlouvy prakticky ihned řádně plnit. 

Objednávky po e-mailu 

Obchodní smlouvy nemusí vždy tvořit list papíru se dvěma podpisy, někdy stačí dvojice objednávka-potvrzení. V případech, kdy dochází k výměně e-mailů, se v registru smluv zveřejní obsah e-mailu s objednávkou a obsah e-mailu s jejím potvrzením (např. ve formátu .doc). Zveřejněním této dvojice dokumentů dochází ke zveřejnění smlouvy. Pro účely registru smluv půjde o obraz textového obsahu smlouvy. 

Kristýna Vojtíšková