/ Právník /

Kdy mohou nastat potíže se životní pojistkou

Kdy mohou nastat potíže se životní pojistkou

Právník

2. leden 2017

Životní pojištění obvykle končí při dožití se majitele v termínu uvedeném ve smlouvě. Problém může, ale vzniknout při předtermínovým úmrtím pojištěného. Pokud ten zemře v nemocnici, následující problém se toho netýká. Ten může nastat v případě úmrtí doma.
Když nastane taková situace, obvykle voláme RZS. Ta přijede, lékař prohlédne zesnulého a sepíše zprávu. Současně vám sdělí, co s kterým dílem zprávy uděláte (pro koho jsou).
Později zjistíte, že zesnulý měl uzavřenou životní pojistku u určité pojišťovací společnosti. Tu navštívíte s tím, že zesnulý vám pojistku odkázal. Prostřednictvím pobočky požádáte o její vyplacení. Ta pošle příslušnou žádost centrále. Obratem obdržíte potřebný formulář, do kterého je třeba doplnit diagnozu na kterou pojištěnec zemřel, nebo pitevní protokol. To by měl doplnit obvodní lékař. Ten ale zjistí, že v dokladech, které jste obdržel od rychlé záchranně služby toto není uvedené tak vám sdělí, že protokol tyto skutečnosti neuvádí.
Někteří obvodní lékaři nejsou zatím seznámení s novelou zákona o zveřejňování osobních údajů a tak tyto diagnózy se na dokladech o úmrtí neuvádějí. No a tu zbývá jen jedno. Spojit se s rychlou záchrannou službou a ta vám toto potvrzení vystaví. Pokud o to požádá lékař, je to vyřízeno elektronicky velmi rychle.