/ Lékař /

Zdravotní prohlídky řidičů až od šedesáti pěti roků

Zdravotní prohlídky řidičů až od šedesáti pěti roků

Lékař

24. červen 2015

Abychom déle pracovali, prodloužil se zákonem náš zlepšeny zdravotní stav pro řízení auta. Ust. § 87 zákona č.361/200, stanoví, že držitel řidičského oprávnění, který není řidičem v návaznosti na pracovně právní vztah, je povinen se podrobiti pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Ze stávajících 60ti roků se posouvá povinná lékařská kontrola na 65 roků a po 68 roku věku probíhá lékařská prohlídka každé dva roky života. Potvrzení o zdravotním stavu vydaná na dřívějších formulářích jsou platná. Dnešní vzor potvrzení je nepatrně jiný, obsahuje navíc údaje o druhu lékařské prohlídky, což ve starším nebylo.