/ Lékař /

Urogynekologické ambulance

Urogynekologické ambulance

Lékař

7. květen 2015

Pokud jsou zřízeny, pečují o pacientky s různorodými obtížemi, které mají vztah k pánevnímu dnu. V této oblasti se nacházejí močové cesty, trávicí trakt a pohlavní orgány. Podle personálního vybavení  mohou pečovat o:
          ÚNIKY MOČI (inkontinence)
          SESTUP PÁNEVNÍCH ORGÁNU
          Následky porodu-odstranění bolestivých jizev hráze (porodní poranění)
          STAVY PO PŘEDCHOZÍCH OPERACÍCH pánevního dna s neuspokojivým výsledkem.
          Bolestivé stavy
          Estetické gynekologie
          PÍŠTĚLE mezi sousedními orgány (močový měchýř-pochva,střevo - pochva)
         
Tyto ambulance, pokud jsou zřízeny v menších nemocnicích, spolupracují při nutnosti složitějších zákroků, jež vyžadují delší hospitalizaci, s příslušnými velkými nemocnicemi.