/ Lékař /

Srdeční funkce

Srdeční funkce

Lékař

22. říjen 2013

Srdce je dutý sval velikosti pěsti, který se skládá se čtyř komor. Pravá a levá síň (atrium) tvoří horní polovinu srdce, pravá a levá komora ventriculus tvoří dolní polovinu srdce. V důsledku stahování (kontraktace) a relaxace srdečního svalu v pravidelné posloupnosti je neokysličená krev přečerpávána z těla a prochází pak pravou srdeční polovinou do plic, kde se okysličuje. Z plic přechází krev do levé poloviny srdeční, odkud se přečerpává zpět do těla,kde zásobuje tkáně a orgány kyslíkem a živinami.

Proto, aby se srdeční sval mohl stahovat a uvolňovat, vytváří srdce samo malé elektrické impulzy, které jsou převáděny z horní poloviny do dolní poloviny srdeční a ovládají tento sval. Ve zdravém těle je souhra čtyř srdečních komor vzájemně sladěna. Postup čerpání, který vzniká stahováním srdečního svalu, probíhá koordinovaně.

Klinický obraz srdeční nedostatečnosti

Srdeční nedostatečnost (insuficience) je odborný výraz pro srdeční slabost. Označuje se jím srdce se sníženou čerpací schopností. Onemocnění srdce shrnutá pod výrazem "srdeční nedostatečnost" patří vůbec k nejčastějším onemocněním se vzrůstající tendencí.

Srdeční nedostatečnost může mít více příčin, například srdeční infarkt, permanentní vysoký krevní tlak, chlopňové vady nebo onemocnění srdečního svalu. Příčina ovšem není vždy známa.                                          

V případě srdeční nedostatečnosti, srdeční sval již nemá dostatečnou sílu pro dopravování nabízeného množství krve. Není již schopen čerpat krev tělem potřebnou silou tak, aby krev mohla jednotlivé orgány zásobovat kyslíkem a živinami. Zhoršeného zásobování těla kyslíkem si postižení všimnou většinou tehdy, když zjistí, že mají sníženou zatížitelnost. Často trpí ospalostí a záchvaty slabosti. Obzvlášť výrazně se projevuje městnání krve. Voda se hromadí v různých tkáních (edémy,otoky), například v oblasti kotníků nebo v nohou a dochází k přírůstku hmotnosti.Následkem hromadění vody v plících jsou dušnost a záchvaty kašle, a to zejména vlež

U mnohých pacientů se čerpací funkce srdce redukuje asynchronním stahováním pravých a levých komor srdečních. U některých pacientů se kromě toho vyskytují poruchy srdečního rytmu (arytmie).V tomto případě je tlukot srdce nepravidelný. Jeho příčinou jsou poruchy vzniku nebo převodu vlastních srdečních elektrických impulzů. Srdce již netluče koordinovaně, což přispívá k další redukci čerpacího výkonu a má za následek nedostatečné zásobování těla okysličenou krví.

 

Dosavadní terapie

Pomocí čtyř níže uvedených nejčastěji používaných lékových tříd se usiluje o to, aby se odlehčilo srdce a posílil srdečný sval.

Diuretika - zvyšují vylučování tekutin z tkání. Redukuje se tím objem krve a srdce se odlehčuje.

Glykosidy resp.digitalis - zlepšuje kontraktační schopnosti a tím čerpací funkci srdce.

Vazodilatancia a ACE inhibitory - rozšiřují krevní cévy, zlepšuje se tok krve.

Beta blokátory - redukují aktivitu srdce a tím vynaloženou sílu srdce.

Neexistuje pro všechny pacienty se srdeční nedostatečností jediný "správný" lék. Proto bude možná třeba kombinovat různé lékové třídy. Na stupni závažnosti a na obraze nemoci závisí, který lék bude nemocnému předepsán.

Pacient může sám podstatně přispět k vlastnímu dobrému zdravotnímu stavu a to zdravou výživou (jezte mnoho ovoce a zeleniny,používejte málo soli,nepijte víc než 1,5 litru tekutiny za den, žádný alkohol, vyhýbejte se tabáku) nebo uspořádaným průběhem dne s dostatkem oddechových přestávek a po konsultaci s lékařem pravidelnými tělesnými aktivitami (k tomu se hodí chůze, plavání a gymnastika).

Pokud jsou příznaky tak závažné, že už nepomáhají ani léky ani jiné terapie, byla dosud transplantace jediným řešením.

Nový přístup k terapii srdeční nedostatečnosti

Biotronik nabízí dva různé systémy léčby srdeční nedostatečnosti pro srdeční desynchronizaci ,která odlehčuje oslabený srdečný sval.

Stimulátory pro pacienty se srdeční nedostatečností

Pomocí elektrických impulzů tyto systémy stimulují srdeční sval ke kontraktaci a optimalizují tak tělu vlastní srdeční funkci. U této formy terapie je vždy jedna elektroda umístěna v pravé a levé komoře srdce a v pravé síni.

Vysíláním impulzů systémů do tři komor srdce lze souhru, tedy synchronizaci srdečních komor maximálně obnovit, čím se zlepšuje čerpací funkce.

Stimulátor pro léčbu srdeční nedostatečnosti v podstatě sestává z elektronického obvodu a z baterie. Implantuje se většinou do podkoží pod levou klíční kostí, obdobně jako u implantace kardiostimulátoru.

Součásti stimulátoru jsou kromě toho tři tenké, elektricky izolované dráty-elektrody, které slouží ke spojení stimulátoru pro léčbu srdeční nedostatečnosti se srdcem. Tyto elektrody přivádějí elektrické impulzy k srdci, přenášejí ale také informace týkající se vlastních aktivit srdce k stimulátoru pro léčbu srdeční nedostatečnosti a umožňují mu tak přiměřeně reagovat na příslušnou situaci.

 

ICD pro pacienty se srdeční nedostatečností.

Kardioverter-defibrilátor (ICD) pro pacienty se srdeční nedostatečností je kromě toho vhodný pro aplikaci šokových terapií. Elektrický šok má ukončit tachykardie tedy srdeční rytmy, jež jsou tak rychlé, že krev už není schopna přiměřeně cirkulovat. Příčinou takových tachykardií mohou být zúžení věnčitých tepen, srdeční infarkt nebo jiná onemocnění srdce, vyskytující se občas spolu se srdeční nedostatečností.

ICD se skládá rovněž z baterie a ze spínacího obvodu, je ale navíc vybaven kondensátorem pro šokovou terapii.

Tři elektrody spojují ICD se srdcem, ejichž pomocí kontroluje vlastní aktivitu srdce a vysílá stimulační impulzy nebo elektrický šok.

Život se systémem léčby srdeční nedostatečnosti

Po zákroku lze, podle dohody s lékařem, přejít ke každodenní rutinní činnosti. Pokud kromě systému léčby srdeční nedostatečnosti je třeba užívat přídavné léky, musí se užívat tak, jak jsou lékařem předepsané. Návštěva prohlídky následné péče je nutná.

Průkaz systému léčby srdeční nedostatečnosti je nutné nosit neustále sebou.

Pokud si pacient všimne některých nápadností v souvislosti  se systémem léčby srdeční nedostatečnosti je třeba kontaktovat lékaře.

Vyšší kvalita života díky systému léčby srdeční nedostatečnosti.

Pomocí systému léčby srdeční nedostatečnosti (stimulátor resp. ICD) pracuje srdce opět účinně a rozvádí tak dostatek krve po těle.

Zlepšené prokrvení redukuje srdeční nedostatečnost a z ní vyplývající následné potíže.

Nemocní, jež jsou léčení systémem léčby srdeční nedostatečnosti mají prospěch ze zlepšení své fyzické zatížitelnosti a ze zvýšení kvality života.

Elektrické přístroje.

Systémy léčby srdeční nedostatečnosti značky BIOTRONIK jsou maximálně chráněny proti vlivům elektrických přístrojů a jejich záření Pokud si ale v blízkosti elektrických přístrojů přesto pacient všimne příznaků jako zvýšený tlukot srdce, nepravidelný puls nebo závrať, musí rychle opustit toto místo anebo vypnout přístroj. O této události je dobré informovat svého lékaře.

Bez obav lze používat tyto přistroje:

- televizní, rádiové přijímače, stereo soupravy nebo audiovizuální zařízení

-fény, elektrické holící strojky 

-pračky, vysavače, mikrovlnky, myčky nádobí a podobné domácí spotřebiče

-počítače, telefaxy, kopírky,tiskárny atd.

-všechny kuchyňské roboty

-bez omezení normální telefon.

Ohledně používání mobilního telefonu  se doporučuje konzultovat s lékařem. Aby nedocházelo k možným poruchám, měl by se mobil držet na straně, která leží naproti implantovanému systému léčby srdeční nedostatečnosti. Po použití se doporučuje, neuchovávat jej v blízkosti léčby srdeční nedostatečnosti.

 

Kdy je vhodná konzultace, než začneme používat tyto přístroje,nebo se budeme zdržovat v prostředí s jejich vlivem:

-Stroje vyvolávající silné vibrace (vrtačky atd)

-střelné zbraně

-elektrické přístroje se silnými elektrickými poli, vysokonapěťové vedení, vysílací zařízení rozhlasu, televize a radaru, elektrické, nestíněné zapalovací systémy

-elektrické svařovací agregáty

 

Po předchozí poradě s lékařem o druhu a době trvání cesty lze bez problému cestovat. Problémem není ani cestování letadlem, vlakem či lodí. Před cestou letadlem, je třeba informovat personál, předložte průkaz systému léčby srdeční nedostatečnosti.

Cestování autem není problematické, připoutání se bezpečnostním pásem přístroj nepoškodí.

Nezávadné je rentgenové vyšetření a obvyklé ošetření chrupu-např.vrtání.

Při každém lékařském vyšetření informujte lékaře nebo sestru o tom, že jste nositelem systému léčby srdeční nedostatečnosti

Odpovědi na došlé dotazy zpracujeme po konzultaci s lékařem a zveřejníme na našich stránkách. Pište  na info@moudrysenior.cz

Při implantaci kardiostimulátoru nebo implantabilního kardiovertru-defibrilátoru (ICD) s funkcí "Domácího sledování"  (Home Monitoring).

Zařízení umožňuje lékaři získávat informace z implantátu a tím sledovat zdravotní stav pacienta. Implantát je opatřen malým vysílačem. Pacientská jednotka přijímá jednotlivé zprávy vysílané implantátem a dále posílá do servisního střediska BIOTRONIK. Zde jsou data zpracována a mohou být kontrolována pouze lékařem pacienta pomocí internetu nebo faxu ve formě jednoduchého nebo podrobného reportu. 

Následně se ošetřující lékař může rozhodnout, zda je třeba změnit programaci implantátu, nebo jinak upravit léčbu. Je-li to nutné, objedná pacienta ke kontrole přístroje.

Aby funkce Domácího sledování správně fungovala, musí být implantát touto funkcí vybaven a v okolí bydliště pacienta musí být dostupná síť pro mobilní telefony.

Výkon vysílače v implantátu je tak malý, že v žádném případě neovlivní zdraví. Maximální vzdálenost implantátu a pacientské jednotky je 2 m, a proto pro správnou funkci systemuje nutné vzdálenost dodržovat.

Pokud je pacientská jednotka nefunkční nebo vzdálená více než 2 m, implantát stále funguje normálně, pouze funkce domácího sledování je nefunkční. Ačkoliv nemohou být informace vysílány, jsou uloženy v implantátu a lze je zkontrolovat při standardní kontrole implantovaného přístroje.

Kam lze umístit cardio messenger?

Nejlepším místem pro pacientskou jednotku Cardio Messenger je noční stolek u lůžka nemocného jelikož splňuje všechny níže popsané podmínky pro použití:

-Vzdálenost od implantátu je menší než 2m,takže je garantován bezproblémový přenos dat.

-Vzdálenost od implantátu je větší než 20 cm,takže funkčnost implantátu není ovlivněna pacientskou jednotkou.

-Přístroj je umístěn na rovném povrchu a nemůže spadnout

-Pacientská jednotka nesmí být umístěná ve vlhkém nebo přehřátém prostředí (koupelny atd.) a nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření.

-Jednotku nelze umísťovat do blízkosti televize, mikrovlnné trouby a podobných zdrojů rušení

 UPOZORŇENI. Vzdálenost mezi implantátem a jednotkou Cardio Messenger musí být větší než 20 cm.     .