/ Lékař /

Nemoc o které neradi mluvíme

Nemoc o které neradi mluvíme

Lékař

1. červen 2015

Rakovinou onemocní každoročně v České republice více než 77.000 lidí. Tato nemoc v průběhu života čeká každého třetího občana ČR.
Kromě léčby samotné je pro takového pacienta nesmírně důležitá jeho správná výživa. A přitom, jak ukázal nedávný průzkum, průměrnému českému onkologickému pacientovi hrozí více než 70% riziko podvýživy.
            Během léčby zhubne  nechtěně téměř 60% a čtvrtina má malý příjem stravy. Ztráta svalové hmoty a bílkovin má závažné důsledky,a proto je vhodné zahájení včasné nutriční podpory. Důležité je kontrolovat nejen kolik toho pacient sní, ale rovněž "co"sní.
Podvyživený pacient je vystaven zvýšenému riziku selhání protinádorové léčby. Nádor se nedá vyhladovět.
            Výživa při protinádorové léčbě je navíc zatížena mnohými mýty a mylnými tvrzeními, která mohou vést k poškození nemocného. Patří k ním např.chybné názory, že"nádor se dá vyhladovět",anebo že podávané výživové přípravky podporují růst nádorů. Při odborné znalosti způsobů, jakými nádorové buňky získávají energii a stavební kameny pro svůj růst, je zřejmé, že tyto úvahy vyplývají jen z nedostatečné vědomosti chování zhoubných onemocnění.
             Vhodně vedená podpora výživy naopak snižuje riziko komplikací v průběhu protinádorové léčby. Víme, že již malá ztráta hmotnosti má závažné důsledky.​
           Pro pacienty se zhoubným onemocněním je příznačná především ztráta svalové hmoty, která je mnohdy spojen s urychleným růstem nádoru.​