/ Lékař /

Na dotazy o šedém zákalu odpovídá primář Očního centra Praha, MUDr. Radan Zugar

Na dotazy o šedém zákalu odpovídá primář Očního centra Praha, MUDr. Radan Zugar

Lékař

12. březen 2014

  1. Co je to šedý zákal, jaké jsou jeho příznaky? Podle čeho pacient pozná, že má šedý zákal a proč je nutné řešit jej operací?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Příznakem šedého zákalu je tedy zhoršení vidění, včetně změn v refrakci, od zamlžení, rozostření nebo snížení kontrastu až po úplnou ztrátu vidění. Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. 

  1. Dá se vzniku šedého zákalu nějak předcházet? V jakém věku se nejčastěji objevuje?

Neexistují žádná preventivní opatření, která by zabránila vzniku šedého zákalu, pominu-li předcházení např. úrazům oka, po kterých rovněž může docházet ke zkalení čočky nebo užívání některých léků, které mohou být zodpovědné za rychlejší zkalení čočky. Šedý zákal se může objevit v kterémkoliv věku, může být i vrozený, nejčastěji se však objevuje od 55 let a výše.

  1. Jak probíhá operace šedého zákalu. Je před operací třeba dodržovat nějaký režim?

Principem operace je uvolnění čočky ze svého pouzdra, její rozmělnění pomocí ultrazvuku, odsátí a následně implantace nové, umělé čočky do původního pouzdra. V převážné většině případů se operuje v tzv. topické anestezii, tzn., že se před operací oko znecitlivuje pomocí kapek a není tak potřeba žádná zvláštní předoperační příprava, pacient může před operací jíst nebo užívat svoje léky. V individuálních případech se o některých režimových opatřeních, jako např. aplikaci antibiotických kapek do oka několik dní před operací, domluvíme při předoperačním očním vyšetření. 

  1. Bude pacient po operaci šedého zákalu cítit bolest? Jak dlouho trvá rekonvalescence a co obnáší?

Operace šedého zákalu je bezbolestná, nicméně v případě nepříjemných pocitů v oku je možné anestezii doplnit tak, aby další průběh zákroku pacienta nebolel. Ani po odeznění anestezie by oko nemělo bolet, pokud tomu tak je a bolest je silná, je nutné neprodleně navštívit lékaře. Po operaci je oko zakryto obvazem a dle instrukcí si pacient aplikuje kapky a dochází dle pokynů na kontroly. Běžnou fyzickou námahu a kancelářskou práci je možné vykonávat prakticky do týdne po operaci, může se ohýbat, sluneční brýle nosit nemusí, po nekomplikované operaci a pooperační kontrole je možné absolvovat i let letadlem. Alespoň po dobu 4 týdnů po operaci je nutné se vyvarovat pobytu ve výrazně prašném prostředí, nekoupat se ve veřejných bazénech, těžkou fyzickou námahu je možné povolit po 5-6 týdnech po zákroku. Novou korekci, pokud je třeba, je možné předepsat za 4-5 týdnů po zákroku.

  1. Když je odstraněna lidská čočka zakalená šedým zákalem, jakou čočkou je při operaci nahrazena?Mohu si vybírat z různě kvalitních čoček? Je během operace šedého zákalu a implantace umělé čočky možné odstranit i další oční vady?

Materiálů, ale i typů nitroočních čoček je celá řada a pacient má na výběr širokou škálu nitroočních čoček tak, aby pokryla jeho nároky. Mezi nejběžnější materiál patří měkký akrylát, a pokud jde o typ čočky, tak tzv. monofokální čočku, existují však i vícefokální čočky nebo čočky akomodační, které snižují závislost na nošení brýlí po operaci. Během operace je tak možné odstranit samotný šedý zákal, ale i vadu do dálky, v případě potřeby astigmatismus nebo i presbyopii. Pokud jde o tupozrakost, což bývá často předmětem dotazů, tak tato vada odstranit nelze nijak, tedy ani operací.

  1. Kdy je třeba řešit dioptrickou vadu pacienta odstraněním vlastní oční čočky a jejím nahrazením umělou nitrooční čočkou? Nedají se dnes již všechny dioptrické vady odstranit laserovou operací očí?

Toto je zcela individuální záležitost a záleží na tom, zda-li pacientovi nějakým způsobem vadí nošení korekce. Zjednodušeně řečeno, je-li pacient mladší, resp. nejsou-li u něj přítomny známky presbyopie, tzn., že ještě nepotřebuje jiné brýle na čtení, je možné dioptrickou vadu odstranit laserem, pokud již na čtení potřebuje jiné brýle, je vhodnější uvažovat o nitroočním řešení dioptrické vady.  

  1. U jakých indikací je vhodné implantovat multifokální nitrooční čočku. Jaké jsou největší výhody multifokální čočky pro pacienta?

I v tomto případě záleží hodně na pacientovi a jeho životním stylu. Je-li aktivní anebo nošení brýlí by ho jakýmkoliv způsobem limitovalo, je možné uvažovat o multifokální čočce. Předpokladem je samozřejmě takový stav očí, který by implantaci takovéto čočky nebránil. Podstatnou výhodou vícefokálních, tzn. i multifokálních čoček, je významné snížení závislosti na nošení brýlí po operaci čočky.

  1. Když mi naimplantují nitrooční čočku, zůstane mi již na celý život?

Ano, nitrooční čočka se již nevyměňuje. Zůstává v oku trvale, tedy pacient má jen jednu možnost výběru nitrooční čočky, která je nevratná.

  1. Pokud se implantuje nitrooční čočka, je vždy nutné odstranit vlastní oční čočku?

V indikovaných a víceméně výjimečných případech je možné implantovat nitrooční čočku bez odstranění čočky vlastní. Jde např. o řešení vysoké krátkozrakosti.

 

 

 

MUDr. Radan Zugar

Oční centrum Praha, a.s.

www.ocp.cz