/ Lékař /

Informace pro nemocného s trombofilním stavem

Informace pro nemocného s trombofilním stavem

Lékař

19. leden 2015

Co je to trombofilní stav?
Trombofilní stav je takový stav, kdy mechanismus krevního srážení je díky vrozeným či získaným faktorům vychýlený směrem k trombóze a pacienti mají větší pohotovost k tvorbě trombů. Krevní sraženiny se mohou tvořit spontánně nebo v rizikové situaci spojené s větším rizikem trombózy.
 
V čem je žilní tromboemolizmus nebezpečný.
Žilní trombóza (ŽT) způsobuje zhoršení odtoku krve z postižené oblasti. Nejčastěji je postižena dolní končetina, která následkem trombózy oteče a bolí. Nebezpečí trombózy je jednak bezprostřední, které spočívá v možnosti utrhnutí sraženiny a zanesení do plícní tepny. Dojde tak k plicní embolii, která může vést i ke smrti. Pokud nedojde k plícní embolii, může dojít k další (následné) komplikaci po prodělané trombóze - chronické žilní nedostatečnosti.Dolní končetina pak otéká,bolí a dochází i ke kožním změnám-hyperpigmentaci až k tvorbě bércového vředu. Tyto potíže pak značně zhoršují kvalitu života nemocného, limitují v běžném životě a někdy ovlivňují i pracovní schopnost.
Pro snížení výskytu ŽT a následných komplikací jsou důležité následující kroky:
a)Primární prevence žilního tromboembolizmu - zajištění rizikových situací tak, aby k trombóze vůbec nedošlo.
b)Včasná a správná diagnostika trombózy, aby léčba byla zahájena co nejdříve od začátku prvních příznaků.
c)Sekundární prevence žilního tromboembolizmu - volba správné délky antikoagulační terapie po prodělané příhodě a po jejím vysazení pak poučení o zajištění všech rizikových situací.
Z informace pro nemocného s trombofilním stavem zpracované : Doc. MUDr. Petr Dulíček,Ph.D. FN a LF v Hradci Králové