/ Lékař /

Dislipidemie

Dislipidemie

Lékař

7. září 2015

Lékař vám sdělí po rozboru krve diagnózu dislipidemie. Co to znamená a co z toho vyplývá? Dislipidemie je odborný termín označující stav, kdy se hladina krevních tuků pohybuje mimo doporučené "normální" hodnoty. Jedná se o metabolické onemocnění zvyšující výrazně rychlost aterosklerózy (kornatění tepen), jež působí závažná onemocnění, jako je například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Dyslipidemie zahrnuje zvýšení hladiny celkového a zejména LDL-cholesterolu, vzestup triglyceridů a nízké koncentrace " hodného" HDL-cholesterolu. Pro osoby s nízkým celkovým rizikem kardiovaskulárních onemocnění je přiměřená hladina celkového cholesterolu pod 5 mmol/l, triglyceridů pod 1,7mmol/ul a HDL nad 1 mmol/l . Tyto hodnoty neplatí pro osoby s rizikem vysokým,u nichž je třeba k zabránění cévních komplikací dosáhnout přísnějších limitů. Základní opatření u osoby s dislipidemií je úprava stravy a zvýšení pohybové aktivity. Nestačí-li změny způsobu života k dosažení požadovaných hladin, je možné (a někdy i nutné) podávat léky.
Pravidelný pohyb má příznivý vliv na tělesnou hmotnost, biochemické parametry, funkci kardiovaskulárního systému i psychickou pohodu. Proto zvýšení fyzické aktivity představuje nezbytný základ změn života. Dieta, tak se odborně označuje soubor stravovacích zvyklostí. 
Sacharidy jednoduché jsou zdrojem sladké chuti pokrmů (cukr,med,ovoce...)
a složené obsažené například v pečivu, zelenině, cereáliích a rýži se vstřebávají déle, nezvyšují hladinu cukru tak prudce jako jednoduché cukry a pocit sytosti po nich přetrvává déle.
PŘÍJEM SACHARIDU by měl tvořit asi 40 - 50 % celkového energetického příjmu (tj.asi180 - 225 gramů denně při dietě s celkovým příjmem energie 7 500 kJ)
Tuky jsou rostlinné a živočišné. Živočišné tuky by měly tvořit nejvýše třetinu  všech přijatých tuků potravou. Tuky skryté jsou obsažené v mase, masných a mléčných výrobcích. Z hlediska ovlivnění hladiny tuků v krvi je nejdůležitější omezit spotřebu živočišných tuků a nahradit je rostlinnými.
PŘÍJEM TUKU by měl jídelníček obsahovat nejvíce 20 - 30 %,což odpovídá asi 35 - 60 gramů při dietě 7 500 kJ denně.
Bílkoviny jsou živočišného původu (maso, mléko, vejce) a rostlinného (luštěniny, obiloviny semena olejnatých rostlin). Nejvhodnější je kombinace bílkovin z obou zdrojů.
Příjem bílkovin z obou zdrojů by měl být 90 - 110 gramů, tedy asi 20% celkového denního energetického příjmu v dietě 7 500 kJ.