/ Kultura /

„Všechen sex mého života“

„Všechen sex mého života“

Kultura

29. srpen 2013 10:48

Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře (http://www.alfredvedvore.cz/cs/), představuje projekt kanadské společnosti Mammalian Diving Reflex „Všechen sex mého života“, který zkoumá milostný a sexuální život z pohledu lidí starších 65 let. V současné době jsme ve fázi, kdy vyhledáváme potencionální vhodné účastníky, kteří by byli ochotní otevřeně mluvit o svém osobním životě a o tom, jak se postupem let vyvíjela a proměňovala jejich sexualita.

Výzkumný umělecký ateliér Mammalian Diving Reflex byl založen v roce 1993 a zaměřuje se na průzkum sociální oblasti. Vybírá si aktuální, a svým způsobem ožehavá témata, která však s plným vědomím toho, jak silné emoce mohou rozvířit, vždy zpracovává s citem a ohledem. Společnost Mammalian vytváří jak jednorázové akce, tak divadelní performance, videa, instalace, teoretické texty i komunitní happeningy. Věkové rozpětí jejích spolupracovníků je velmi široké: od osmi do osmdesáti let. Mezi realizované práce patří například: Nechte se ostříhat dětmi (v ČR uvedeno v roce 2011), Pouliční stolování, Děti udílejí ceny, Procházky po místech, kde se stala sebevražda atd. Tvorba Mammalian Diving Reflexu procestovala celý svět – k vidění byla v Kanadě, Spojených státech, Austrálii, Evropě i Asii. „Všechen sex mého života“ vznikl za podpory Canada Council for the Arts Theatre International Program (Kanadská Rada pro mezinárodní divadelní projekty), Ontario Arts Council's National and International Touring program, Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, Státní divadlo a festival Pazz v německém Oldenburg.

Pořadatel pražské realizace Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, je nezisková nezávislá organizace snažící se podporovat, rozvíjet a propagovat nové umělecké práce a projekty. Usiluje o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, o prosazování změn a o porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí, s vědomím neoddělitelnosti aktivit od směřování evropské kulturní praxe. V divadle Alfred ve dvoře (ale i mimo jeho zdi) působí od roku 2001.

Pokud by jste měli zájem se do projektu zapojit. Zaregistrujte se nejpozději do 30. 9. 2013 a to na telefonním čísle 777 862 614 nebo emailové adrese klara@alfredvedvore.cz, kde vám  sdělí další informace o projektu.

Klára Mišunová