/ Kultura /

Den architektury začátkem října láká na prohlídky a bohatý program v 62 městech po celé republice

Den architektury začátkem října láká na prohlídky a bohatý program v 62 městech po celé republice

Kultura

9. září 2016

Prozkoumat zapomenuté stavby, poznat své nejbližší okolí z jiné perspektivy, objevit architektonické skvosty od středověku přes 19. století, funkcionalismus, brutalismus až po současnost, nebo se podívat do interiérů i míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná, umožní bohatý program letošního Dne architektury. Festival tradičně první říjnový víkend 1. – 2. 10. u příležitosti oslav světového dne architektury připravil organizované procházky po dvaašedesáti městech těm, kterým není lhostejné místo, kde žijí či pracují. Do letošního Dne architektury se zapojuje více než  200 architektů a odborníků, kteří v roli průvodců přichystali na 150 akcí v Čechách i na Moravě - komentované prohlídky, cyklovyjížďky, workshopy pro rodiny s dětmi, besedy, happeningy i videoprojekce proběhnou pro veřejnost opět zdarma.

Den architektury bude doprovázet až do středy 5. října přehlídka Film a architektura v pražském kině Světozor, na jejíž dramaturgii se podílí a osobně některé filmy uvede i známý propagátor architektury Adam Gebrian. Závěr oslav Mezinárodního dne architektury vyvrcholí 6. října přednáškou renomované architektky Liesbeth van der Pol, která vede ateliér Dok Architecten a působila jako nizozemská královská architektka. Festival pořádá spolek Kruh v úzké spolupráci s místními experty a iniciativami. Podrobné informace k programu jsou k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Program šestého ročníku Dne architektury má hned několik tematických linií a opět se do něj zapojují i dvě města na Slovensku. Největší nabídku akcí a prakticky celodenní setkání s architekturou přichystali organizátoři v Brně, Šumperku, Hořicích a v Praze.  O tom, že současná architektura může formovat i historická města, předloží důkaz průvodci po Slavonicích či Černošicích. Právě v těchto městech nacházíme četná unikátní propojení starého i nového. Řada procházek po celé republice tak povede po některých nominovaných objektech na letošní Českou cenu za architekturu. Pro mnohé stále kontroverzní socialistická architektura, která náš životní prostor zásadně ovlivnila a ovlivňuje, skrývá netušené perly.Jednou z nich je i sídliště v Brně Lesné, jehož areál Obzor bude možné naposledy zažít v původní podobě. Další okruh vycházek a diskuzí se bude věnovat průmyslovému dědictví - účastníky provede po sklárnách Josefova Dolu. V Praze se otevřou běžně nepřístupné a velkolepé vysočanské tovární budovy včetně areálu továrny Praga připomínající opuštěné chrámy. V Praze se dále mezi četnými akcemi koná například procházka mezi vilami pražských umělců na Ořechovce či prohlídky po stopách architekta Karla Pragera, lidé tak mohou objevit například jeho neznámou technickou stavbu - kotelnu ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Pro festivalové motto si pořadatelé tentokrát vybrali výrok slavného architekta Miese van der Rohe „méně je více“.  „Kvalita je lepší než kvantita, někdy je lepší postavit méně s rozmyslem než více.  Je to stále platné a chceme tím upozornit na některé dnešní necitlivé rekonstrukce domů nejen na českém venkově a zejména častou preferenci ceny před kvalitou na architektonických soutěžích,“ říká k letošnímu mottu zakladatelka Dne architektury, předsedkyně pořádajícího spolku Kruh, letos nominovaná na cenu Architekt roku 2016, architektka Marcela Steinbachová.

Na přípravě Dne architektury se podílí vedle členů Kruhu i řada dalších významných spolupracovníků a architektů z center i regionů, mezi jinými historikové a propagátoři architektury Miroslav Pavel, Lukáš Beran, Adam Gebrian, Richard Biegel, na festivalu vystoupí architekt David Vávra nebo Vladimír 518.

Pořadatelé Dne architektury napomáhají rozšíření obecného povědomí o důležitosti zodpovědného přístupu veřejnosti všude tam, kde člověk utváří své okolí, své místo k životu a práci. Akce v průběhu času spoluiniciovala několik architektonických soutěží a vzniklo několika místních spolků a iniciativ v regionech, kde se bez jakékoli vazby na státní samosprávu starají o kvalitu životního prostoru, vstupují do diskuzí a stavebních řízení, rozporují návrhy nebo spolupracují na pozitivních změnách či rekonstrukcích budov či pořádají různé kulturní akce a diskuse.

Programové okruhy a vybrané akce letošního ročníku Dne architektury

Město pro lidi

Město by mělo být méně pro developery, více pro lidi. Zapojení občanské společnosti má klást otázky a hledat odpovědi stran využívání veřejného prostoru: Co je naše město? Budou se centra nadále vyprazdňovat nebo zažijí regeneraci? Co je veřejné?

Okrašlovací spolek v Šumperku a jeho minifestival v rámci festivalu Dne architektury nabídne kromě přednášky one-man-show architekta a herce Davida Vávry řadu workshopů pro rodiny s dětmi a četné diskuze s odborníky nad vizí města. V Berouně na Wagnerově náměstí okoření Ummagumma architekti svými komentáři architektonický guláš, který tu navařilo 20. století. Při procházce po prolukách a prázdných zelených plochách v centru Kolína bude architekt Vojta Malina hledat jeho vnitřní rezervy. Procházka po stopách urbanistického vývoje města Mělník proběhne pod vedením městského architekta Martina Řeháka. Krajinný ekolog ze Spolku za krásnou Olomouc Michal Krejčí povede v Olomouci exkurzi podél řeky Bystřice. Seznámí účastníky s projektem, který chce tok více zpřístupnit lidem.

Hurá dovnitř!

Tak se nazývá část projektu, která zpřístupní běžně nedostupné stavby a prostory. Vedle staveb ze 70. let v Praze otevře např. Moravská galerie v Brně běžně nepřístupné prostory v Besedním domě a v podzemí Místodržitelského paláce. V Praze se během víkendu otevřou vysočanské tovární budovy Ateliéry Pragovka, Kongresové centrum, sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, vodárna Bruska v pražských Dejvicích i neznámá technická stavba architekta Karla Pragera - stále funkční kotelna ve Všeobecné fakultní nemocnici.  Spolek Prostor města v Prachaticích připravil prohlídku jedné z nejvýznamnějších modernistických staveb v Jižních Čechách, vily J. N. Krale od vídeňského architekta Fritze Reichla. Obchodními domy v Přerově bez nákupní tašky provede architekt Jan Horký.

Jak současná architektura formuje města a obce?

Existují malé obce a města, v nichž je architektonický vkus samozřejmostí, které dokáží citlivě řešit leckdy zapeklité problémy a při rekonstrukcích vkusně spojit historii s potřebami současných obyvatel. Dosvědčí to prohlídka současné architektury ve Slavonicích i procházka sledující vývoj obce Černošice od počátku po současnost se zaměřením na charakteristickou vilovou výstavbu. Historické, nově realizované i nerealizované záměry se snahou prolnout se také do interiérů a vnímat vše od konceptu po detail - to bude vycházka s názvem Kam nás pustí Lanškroun.

Architektura éry socializmu

Vycházky se budou věnovat zejména našemu ambivalentnímu vztahu k sídlištím, které jedni označují za králíkárny, druzí za regulérní místa k životu s autonomním charakterem. S Martinem Malečkem bude poslední možnost vidět v původní podobě areál Obzor, navrhovaný r. 2010 na kulturní památku na sídlišti v Brně – Lesné, kde žijí lidé 50 let v zeleni. O stávající hodnoty a možný budoucí rozvoj znovuzrozeného Mostu půjde na setkání s architektkou Janou Kubánkovou. Procházku po jihlavském Sídlišti I. v místě bývalého vojenského cvičiště v západní části Špitálského předměstí zorganizují architekti z jihlavského ateliéru UNArchitekti a na Kladně proběhne debata nad minulostí i současností sídliště Vítězného února (dnes sídliště Rozdělov) s architektkou Magdalenou Havlovou a kladenským spolkem Halda.

Ztracená sláva industriálu

Důraz pořadatelů ve vztahu k bohatému dědictví industriální architektury je zřejmý: trendem by mělo být méně novostaveb a více konverzí, které dají nepoužívaným prostorám nový život, aniž by zmizela charakteristická atmosféra a genius loci. Zaniklou výrobu potiskovaných látek v 19. století a vybrané stavby spojené s českodubským průmyslníkem Franzem von Schmittem připomene v podještědském Českém Dubu památkář Jaroslav Horáček. Procházka po sklárnách Josefova Dolu u Jablonce nad Nisou, které jsou nedílnou součástí historického vývoje průmyslového dědictví a sklářství v Sudetech, proběhne za fundovaného vedení spoluautora knihy Industriál Libereckého kraje Lukáše Berana, majitelů skláren a Petry Farářové Veselé. Fandové industriální architektury se mohou těšit na zpřístupnění areálu bývalé mechanické tkalcovny z konce 19. století s pestrým doprovodným programem v Lomnici nad Popelkou či na Turnov z jiné perspektivy – s architektem Václavem Hájkem tu navštíví věž, vodárnu a železniční depo. V Dolních Vítkovicích budou návštěvníci moci zažít prohlídku mimo klasické návštěvní trasy bývalého Dolu Hlubina, bohatství své industriální architektury představí Plzeň nebo Trutnov s historikem Ondřejem Vašatou a architektem Janem Veisserem.

Historické klenoty

Méně je více i v historii architektury, jak dokazuje střídmý funkcionalizmus z první poloviny dvacátého století. V Brně to potvrdí komentovaná architektonická procházka ulicemi Černých Polí s Lucií Valdhansovou, která zahrne také ikonickou vila Tugendhat. Podobnou sondou do funkcionalizmu v Praze bude vycházka o splněném snu Václava M. Havla se Stanislavou Mickovou mezi barrandovskými vilami a terasami. Krásu secese bude možné poznat u jednoho z nováčků projektu Den architektury, v podkrkonošských Hořicích. Otevře se Kulhánkova - Wagnerova vila, kterou provede syn Josefa Wagnera mladšího, autor dokumentu o spletité rodinné historii této slavné umělecké rodiny, dále Flečkova, Hirschova a Feuersteinova tovární vila. Zrekonstruovanou Tančírnu v Račím údolí v Rychlebských horách a před 100 lety populární turistickou trasu do Javorníku projdou zájemci s architektem Matyášem Švejdíkem.

Procházky a cyklovyjížďky

Zajímavé a neotřelé pohledy na architekturu slibuje také cyklistická vyjížďka v Jablonci nad Nisou se členy spolku PLAC po vybraných příkladech fasádní kreativity zateplených domů, zakončená přednáškou o úspěšných realizacích, Mnichovo Hradiště očima poutníka veřejným prostorem s Milanem Macounem, nebo procházka Pardubicemi s teoretiky i praktiky ze spolku Offcity, a dalšími přizvanými hosty městem okolo soch a památníků zbudovaných v minulosti i po místech, kde mají nové monumenty vzniknout. Bude možné poznat zevrubně i místa z nejpietnějších: Na architektonické procházce jedinečným komplexem pamětního místa a nové obce Lidice s kurátorkou Památníku Lidice Lubou Hédlovou. V Klatovech se uskuteční procházka, která připomene eleganci i problémy dob první republiky v porovnání se současnou architekturou. V Liberci pořadatelé zvou na běh po schodištích u rodného domu Vlasty Buriana.

Film a Architektura Letos proběhne další ročník filmového festivalu Film a Architektura, a to v prodloužené verzi od soboty 1. října do čtvrtka 5. října v pražském kině Světozor, Kině 35 a Prague Gallery. Na dramaturgii se podílí i známý propagátor architektury Adam Gebrian. Blok s názvem Osobnost Miese van der Rohe připomíná  130. výročí narození slavného architekta, autora ikonických staveb jako například Seagram building na Manhattanu, Neue Nationalgalerie v Berlíně nebo VILY Tugendhat v Brně. Přehlídka nabídne i filmy o ženách architektkách, v rámci festivalu proběhne vyhlášení vítězů soutěže My Street Films a na středu 4. října organizátoři připravili mezinárodní konferenci Perspektivy filmů o architektuře v zemích Visegrádu (Film and Architecture in Visegrad Countries – New Platform of the Film Festivals on Architecture) za účasti zahraničních hostů ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Workshopy s architekturou pro děti

Oslavy nabídnou i řadu workshopů pro rodiny s dětmi či celé školní třídy. Seznámit se se základními principy i stavebními materiály a vyzkoušet si práci architektů zábavnou formou budou moci děti v Šumperku, Praze, Hořicích, Mělníku, Piešťanech i v Tančírně v Javorníku.

Přehled míst konání:

Benešov, Beroun, Bílovec, Bohuslavice u Zlína, Brno, České Budějovice, Český Dub, Černošice, Havířov, Hořice v Podkrkonoší, Hradec Králové, Hranice, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Javorník, Jičín, Jihlava, Josefův Důl u Jablonce n/N, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín,  Kunčice pod Ondřejníkem, Kyjov, Kokořínsko, Lanškroun, Liberec, Líbeznice, Lidice, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mělník, Mnichovo Hradiště, Most, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Praha, Prachatice, Přerov, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Slavonice, Šumperk, Strakonice, Teplice, Turnov, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Vimperk, Volyně, Vrané nad Vltavou, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Znojmo, Zlín, Žďár nad Sázavou, SK: Bratislava, Piestany

Spolek KRUH pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře a do České republiky přivedl desítky skvělých architektů a architektek z celého světa.  Cílem diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě široké veřejnosti. Od roku 2011 pořádá festival Den architektury, kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. Je pořadatelem cyklu přednášek Architekty, kde se představují významné české i zahraniční architektky, zakladatelky a kreativní ředitelky úspěšných českých i evropských studií, jejichž realizace uspěly v mezinárodním měřítku.

 

Pořádá Kruh

Pod záštitou

Česká komora architektů

 

Jitka Volková