/ Knihy a filmy /

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Knihy a filmy

30. říjen 2014

Autor: Klára Cingrošová a Klára Dvořáková

Jde o interaktivní knihu pro seniory a všechny, kteří o seniory pečují ať už v rodině, nebo v pobytovém zařízení. Kniha je unikátní tím, že propojuje práci se vzpomínkami a trénování paměti. Vše je zasazené do období blízkého dnešním seniorům, tedy dvacátých až osmdesátých let minutého století. Vychází z české historie a kultury. Při sestavování knihy využily autorky Klára Cingrošová a Klára Dvořáková své zkušenosti z praxe. Knihu vydalo nakladatelství Portál  za podpory Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci.

Komu je kniha určena:

Kniha je určena laické i odborné veřejnosti. Využijí ji profesionálové ve zdravotnických a sociálních službách, ale i rodinní pečovatelé, příbuzní, přátelé, kteří pomáhají svým blízkým, nebo dobrovolníci. S knihou mohou pracovat i sami senioři. Poslouží seniorům v různých životních situacích a podmínkách.

Kniha může být smysluplným dárkem pro vaše blízké.