/ Historie /

Už jednou málem dobili celou Evropu.

Už jednou málem dobili celou Evropu.

Historie

15. říjen 2016

Osmanské vojska se pokusila v minulosti zabrat maximální část Evropy. V cestě osmanským vojskům stála Vídeň. Poprvé ji obléhali v roce 1529. Po dobytí Budína v roce 1541 byl vytvořený budínský pašalik (1541-1686).
Druhé obléhání Vídně bylo v roce 1683. Habsburská vojska přešla do protiofenzivy a v několika válkách zatlačili  turky za Dunaj a Sávu. Evžen Savojský se svým vojskem zvítězil nad Turky u Temešváru a Petrovaradina. Turci v době své expanze pronikli i do jižních částí Slovenska. V některých pozdějších lidových písních se o tom zachovaly jednotlivé příběhy. Osmanské vojsko bylo hlavně islámského náboženství.
Později se v zemích s islámským náboženstvím podepsal kolonialismus, vážné sociální problémy a nedostatek politické svobody. Základem společenského života se stala šaria se všemi svými důsledky. Uvedené důvody vedly  k rychlému rozšíření této filozofie  a islám byl nabízen jako jediné řešení.