/ Historie /

TŘICET LET OD NEJVĚTŠÍ NEHODY V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ ČERNOBYL

TŘICET LET OD NEJVĚTŠÍ NEHODY V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ ČERNOBYL

Historie

26. duben 2016

Třicet let je sice krátkým úsekem v dějinách lidstva, ale pro život konkrétního člověka to je dost dlouhá doba, aby stála za malé zastavení. V roce 1986 mi bylo 32 let a byl jsem šťastným otcem dvou dcer.  26.duben byl zcela normální den, nic mimořádného se nedělo - volný víkend. V pondělí  ráno děti do školky a do školy, já s manželkou do práce. Ani v dalších dnech se nic mimořádného nedělo, až za pár dní se začala šířit "lživá " informace, že v jakémsi Černobylu na ukrajinsko - běloruské hranici došlo k nějaké nehodě na jaderné elektrárně. Rádio SVOBODNÁ EVROPA začala přinášet stále přesnější a děsivější informace o jaderné katastrofě. Naše média postupně přinášela  matoucí informace a  situaci bagatelizovala. Vzpomínám si na agitaci o neškodnosti radioaktivního zamoření s poukazem na to, že v Kijevě, který je vzdálen jen 100 kilometrů od elektrárny se jede Závod míru.  Co se vlastně stalo jsme se dozvěděli až mnohem později.
Dne 26.dubna v sobotu byl na čtvrtém bloku reaktoru v Černobylu zahájen rutinní experiment, který se nepodařilo správně zvládnout a dochází ke zničení jaderného reaktoru s kapacitou 1000 MW, Nad elektrárnou se objevil ohnivý sopouch a do výšky jeden kilometr vychrlil z reaktoru radioaktivní částice.  Přestože bylo v ovzduší naměřeno 2000 rentgenů za hodinu, nikdo nevydal po dobu 48 hodin od exploze pokyn k evakuaci okolí elektrárny. Sovětské orgány vydávaly lživé informace o úniku neškodné páry. Západní sdělovací prostředky se o havárii dozvěděly již 28. dubna, kdy se ve Švédsku při kontrolním měření v jaderné elektrárně Forsmark objevila nadlimitní radiace.
Nad Černobylem se vytvořil radioaktivní mrak, který postupně dopadal na území  severní polokoule a kontaminoval území. Na 350 tisíc lidí bylo evakuováno. Při likvidaci úniku radioaktivity a uzavření reaktoru se vystřídalo na stovky obětavých dělníků,vojáků a dobrovolníků. Mnoho z nich za své hrdinství zaplatilo životem. Díky úsilí obyčejných lidí se podařilo nad reaktorem vybudovat sarkofág, který uzavřel radiační zónu pod obrovskou masu betonu
Přestože byl u moci reformátor Michail Gorbačov, trvalo tři dlouhé týdny,než přiznal skutečný rozsah katastrofy. S následky havarie elektrárny se vyrovnáváme až do dnes. Město Pripjať v němž žilo v roce 1986 na 50 000 lidí je i dnes městem duchů, na nemoc z ozáření zemřelo obrovské množství lidí, i dnes se rodí na Ukrajině a hlavně v Bělorusku postižené děti. Statistiky o počtu mrtvých jsou nevěrohodné, ale objeti se počítají na  desetitisíce.
Černobylské katastrofa ukázala ničivou sílu jaderné energie a podle expertů měla i značný vliv na jaderné odzbrojení a snížení jaderného nebezpečí.
Dnes po třiceti letech je nad původním sarkofágem budována  ještě jedna ochranná schránka, která by měla ochránit Evropu od případného úniku radiace, pokud by byl původní sarkofág poškozen.
 
Jiří Hruška Praha 5.