/ Historie /

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov

11. září 2016

Nejhezčí pohled na zámek je samozřejmě z historického centra města a od řeky Vltavy. Hrad a zámek se vypínají nad městem a zcela určitě by měl každý návštěvník vystoupat nepříliš náročnou cestou na hrad a zámek a dopřát si úchvatný pohled na červené střechy města s klikatící se řekou.

Historii původního hrádku začali psát ještě před rokem 1250 páni z Krumlova. V roce 1302 přechází panství na rod Rožmberků, kteří zde žili až do roku 1602 a přesně za tři sta let dokázali Rožmberkové zajistit mimořádný rozkvět městu i hradu. Horní hrad byl rozšířen a značně opevněn, tak aby byl schopen vzdorovat nepřátelům, kteří by jej chtěli napadnout. Hrad se pyšnil bohatě vyzdobenými interiéry a ty se měly stát dokladem významu rodu a kultivovanosti života na dvoře rožmberských velmožů. 
Dnešní areál českokrumlovského zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Areál zámku byl cílevědomě budován šest století a dnes zahrnuje 46 budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a 12,5 hektaru zámeckých zahrad a ostatních ploch.Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen a ve 14. stol. a v 16. stol. renesančně přestavěn .  V 17. a 18. stol. byly provedeny barokní a rokokové úpravy. Za připomenutí stojí také zámecké barokní zahrady založené v 17. století a nejlépe zachovalé barokní divadlo na světě.
Každé z pěti zámeckých nádvoří vám přinese jiný příběh. Na prvním nádvoří uvidíte hospodářskou část hradu, na dalším nádvoří uvidíte medvědy, kteří se zde chovají od 16.století. Další nádvoří zvané gardové dovoluje nahlédnout do zbrojnice s několika děly. Další nádvoří jsou novější a výše položené a reprezentují stavby palácového charakteru s honosnými šlechtickými interiéry. Paláce se dochovaly v téměř nezměněné renesanční podobě, jakou měly v 16. století za vlády Viléma z Rožmberka. Jejich renesanční ráz podtrhuje i bohatá výmalba fasád ze třetí čtvrtiny 16. století.

Senioři, pokud to půjde určitě navštivte Český Krumlov, budete nadšeni tak jako váš Filip Blažek.