/ Historie /

Sedmistý rok narození panovníka Karla IV

Sedmistý rok narození panovníka Karla IV

Historie

14. leden 2016

Letos si připomeneme narození nejvýznamnějšího panovníka vrcholného středověku. Narodil se 14.5. 1316. Byl vzdělaný a inteligentní. Svou moc použil ke zkonsolidování českého státu -Koruny české. Značnou měrou se podílel na tvorbě ústavního zákona -Zlaté buly, která platila až do zániku Svaté říše římské. Zlatá bula významně upravovala vztah českého státu k Říši a potvrzovala její nezávislé postavení v rámci Říše.
Založil do dnes slavnou Karlovou univerzitu, postavil hrad Karlštejn a Karlův most a postaral se o výstavbu Nového města pražského.
Byl římsko-německým králem, lombardským, burgundským a moravským markrabím.
Židovskou menšinu zařadil jako služebníky komory krále a ten je zastavoval. Na př. v roce 1349 zastavil frankfurtské židy za finanční obnos představeným města. Židé své domy zapálili a dobrovolně uhořeli.