/ Historie /

Šedá eminence

Šedá eminence

Historie

6. prosinec 2013

Slovní spojení šedá eminence můžeme čas od času slyšet nebo číst v médiích. Užívá se při referování o politice v souvislosti s nepříliš známými, nenápadnými lidmi v pozadí, kteří však mají velký vliv, kteří, ač nikým nezvoleni, rozhodují o podstatných záležitostech. Takoví lidé se v politice vyskytují ve všech dobách a ve všech režimech.

Co vlastně znamená a jak vzniklo slovo eminence. Ve Slovníku spisovného jazyka českého se výraz Eminence vyskytuje s velkým E na začátku a je tam označeno jako titul kardinálů. Toto slovo pochází z latinského eminere, vynikat či vyčnívat. V základu latinského slovesa je podstatné jméno minae, které znamená výčnělky.

Šedá eminence se začalo říkat zvláště kardinálovi Richelieu. Ovšem málokdo ví, že v šedém hábitu kapucínů chodil Richelieův přítel Francois Joseph le Clerc du Trembly († 18. prosince 1638), prostý kněz, jinak známý jako Otec Josef Pařížský. Tento přítel významného a nijak neskrývaného politika své doby byl člověk v pozadí, u něhož se sbíhaly všechny nitky evropské diplomacie za třicetileté války. On radil kardinálu Richelieuovi. Říká se, že právě Otec Josef způsobil pád Albrechta z Valdštejna.

Příběh Otce Josefa se podobá historickému románu. Stál v ústraní, svou politikou však ovlivnil evropské dějiny na několik století dopředu. Narodil se 5. listopadu 1577 jako François Le Clerc du Tremblay v Paříži do šlechtické vysoce postavené rodiny s dlouhou historií. Dostalo se mu vynikající vzdělání na prestižní škole Boncourt, kde jej vyučoval budoucí kardinál Pierre de Bérulle. Většinu času mluvil latinsky a řecky, rodnou řečí s ním prý hovořila jen matka.

Od roku 1600 byl členem řádu kapucínů. Roku 1616 se účastnil mírového jednání v Loudun, v roce 1630 působil jako vyslanec francouzského krále na sněmu kurfiřtů v Řezně.

Muž, který možná dostal šanci stát se velikým mystikem a učitelem duchovního života, podlehl svodům politiky. Jsou věci, které prostě sloučit nelze, neboť sloužit jde jenom jednomu pánovi.

Otec Josef umírá náhle, o několik let dříve než kardinál Richelieu, jehož nástupcem se měl stát. Možná by se i na něj mohla použít slova, která papež pronese jednou po smrti kardinála Richelieu: „…bude mít hodně co vysvětlovat."

-erjé-