/ Historie /

Karel I (král český jako Karel III.)

Karel I (král český jako Karel III.)

Historie

12. únor 2016

Ve škole se v učivu moc o něm nepíše. Na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Na uherského krále byl korunován v Budapešti. Narodil se 17.srpna 1887 v Rakousku. V období jeho panování zuřila první světová vojna. Jeho mírová jednání byla neúspěšná. Po rozpadu Rakouska-Uherska odešel do exilu. Podobný osud stihl i další panovníky. Karel I ,Blahoslavený císař,mající řadu dalších honosných příjmení, nositel více titulů (král český jako Karel III, král  uherský jako Karel IV, maďarský Karoly IV) zemřel 1.dubna 1922. Dožívalna ostrově Madeira (Portugalsko) a je tam i pohřben.
          Jako mladý arcivévoda strávil několik roků svého života na zámku v Brandýse nad Labem. Tam se na něj vzpomíná kulturními akcemi Audience u Karla I. Jako císař rakouský, nepřevzal Karel I styl císaře Františka Josefa, jenž všechny záležitosti řídil sám, ze své pracovny. Karel pravidelně předsedal zasedání společné Rady ministrů, která rozhodovala o vnějších válečných záležitostech.