/ Historie /

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

Historie

5. červenec 2017

5. července si připomínáme působení svatého Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. 

Svatí Konstantin a Metoděj, nazývaní někdy jednoduše jako Solunští bratři, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na  Velké Moravě prosadili straoslověnštinu jako bohoslužebný jazyk pro který Konstantin vytvořil písmo nazývané hlaholice. U nás se slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července. 

Svatý Konstantin, zvaný Filosof mladší z obou bratrů, byl jedním z nejvýznamnějších učenců své doby, vynikajícím  teologem, řečníkem a polygotem. Působil jako profesor filosofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních náboženskopolitických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil v klášteře společně se svým bratrem a v té době začíná také jejich společná činnost. Jako mnich však vstoupil do kláštera až krátce před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril.

Svatý Metoděj, křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem v klášteře, kde přijal jméno Metoděj. Během společného pobytu v klášteře se stal patrně nejbližším spolupracovníkem svého bratra, se kterým se pak účastní zahraničních cest ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti se ujal vedení velkomoravské misie a završil jejich společné dílo, které hájil až do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, jejímž prvním arcibiskupem se stal.