/ Finance /

Zvýšení důchodů v roce 2015

Zvýšení důchodů v roce 2015

Finance

30. leden 2015

Zvýšení, neboli valorizace důchodů se projeví od lednové splátky důchodu. Valorizace důchodů se, ale provádí až ode dne splatnosti důchodu. Omylem mnoha seniorů  je, že k valorizaci dojde již k 1. lednu roku 2015. V případě, že splatnost důchodu seniora je např. 15. dne v měsíci, je valorizace provedena až od tohoto data to je od 15. ledna. 

Každý  důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při valorizaci důchodu od ledna 2015 dochází k navýšení základní výměry o 60 korun a současně i k nárůstu procentní výměry o 1,6 % . K valorizaci dojde u všech důchodů vyplácených v České republice. To znamená, že dojde ke zvýšení jak starobních, předčasných starobních důchodů, invalidních důchod prvního, druhého, i třetího stupně, tak  vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.

 

Názorný výpočet důchodu v roce 2015.

Výpočet provedeme u důchodu z roku 2014 (pro názornost výpočtu budeme uvažovat s důchodem ve výši 10 000 Kč), od této částky odečteme 2 340 Kč základní výměry a dostáváme se k hodnotě pro výpočet důchodu v roce 2015 to je 7 660 Kč. Částku 7 660 Kč navýšíme o 1,6 procent a jsme na 7 783 Kč (navýšení o 123 Kč - zaokrouhlujeme na celé koruny směrem nahoru), k této hodnotě přičteme nový základní výměr pro rok 2015 a to je 2 400 Kč(navýšení o 60 Kč). Nový důchod v roce 2015 bude 10 183 Kč, to znamená,že senior bude mít pro  rok 2015 k dispozici o 183 Kč měsíčně více než v roce 2014.

Pokud budete mít zájem, zkontrolujte si svůj nový důchod podle tohoto jednoduchého návodu.

Redakce