/ Finance /

Telefónica a přístup k lidem se specifickými potřebami

Telefónica a přístup k lidem se specifickými potřebami

Finance

6. září 2013

Se stále se rozvíjejícím světem technologií je poměrně těžké udržet krok. Na druhou stranu právě moderní technologie sebou nesou nečekané možnosti pro různé skupiny lidí. Právě senioři a například lidi s různým typem zdravotního znevýhodnění jsou těmi, kteří by měli mít možnost využívat možností naplno. Toho jsme si v naší společnosti vědomi. Právě proto se zaměřujeme v rámci svého odpovědného přístupu právě na zákazníky se specifickými potřebami. Primárně nám jde o to, aby byly naše služby dostupné všem. Proto máme široké portfolio produktů – jak mobilních telefonů, tabletů  tak i zařízení pro pevnou linku, která vyhovují všem .  Včetně indukčních smyček, telefonů se světelnou signalizací či těch primárně určených pro seniory. Zároveň se však staráme i o to, aby našich služeb mohli zákazníci využívat bezpečně. Do světa chytrých telefonů a online bezpečí naše zákazníky uvedou naši O2 Guru. Ti jsou speciálně školeni, aby uměli komunikovat i se zákazníky, kteří nejsou zcela technicky zdatní a informaci předali v nám všem srozumitelném jazyce. Součástí péče o zákazníky je také linka Hovor pro neslyšící, která vyřídí požadavky svých registrovaných zákazníků, kteří jsou buď neslyšící, ohluchlý či silně nedoslýchavý. Vybraným komunikačním kanálem vyřídí cokoliv si klient bude přát. Mimo jiné díky aplikaci TexMee usnadní těmto zákazníkům i komunikaci s personálem našich prodejen.   Samozřejmostí jsou slevy pro naše zákazníky. Ať už seniorská  či sleva ZTP.

Více o odpovědném přístupu společnosti Telefónica se můžete dozvědět na stránkách www.o2myslímena.cz