/ Finance /

STAROBNÍ DŮCHODY ,SENIOŘI A ZMĚNY V ROCE 2017.

STAROBNÍ DŮCHODY ,SENIOŘI A ZMĚNY V ROCE 2017.

Finance

11. leden 2017

Víte, že starobní důchody pobírá v Česku na  2 390 000 lidí? Až do roku 2016 činil průměrný starobní důchod 11 441Kč a od 1.1.2017 se zvýší vaše penze v průměru o 309 Kč. Porovnejte si svůj důchod s uvedenými statistickými údaji a zjistěte, jak jste na tom.
Přestože dojde v průměru ke zvýšení u jednoho seniora asi o 300 Kč, nic to nezmění na tom, že je to velmi malá částka. Je smutné, že ani zvýšení penzí pravděpodobně nevylepší situaci asi u sedmi procent starobních důchodců, kteří se z různých důvodů nacházejí na hranici chudoby. Ještě smutnější je skutečnost, že převážnou většinu seniorů žijících na hranici chudoby tvoří ženy.
Dále je důležité, že v roce 2017 dochází i ke zvýšení příplatků ke starobnímu důchodu o 2,2 procenta u odbojářů a u invalidních pozůstalostních penzí.
Doufejme, že vláda dostojí svým slibům a bude i nadále pokračovat ve zlepšování ekonomické situace seniorů v naší republice, všichni potřebujeme mít slušné sociální jistoty.
 
Pavel Novotný.