/ Finance /

Jak se vyvíjí zaměstnávání seniorů nad 65 let?

Jak se vyvíjí zaměstnávání seniorů nad 65 let?

Finance

26. říjen 2016

Podle sdělení ČSÚ se počet starších zaměstnanců pravidelně zvyšuje. Jen od roku 1995 se počet zaměstnaných ve věkové skupině 60 až 64 let zvýšil o 154 tisíc na téměř čtvrt miliónu v roce 2015. Růst zaměstnanosti je patrný především ve věkové skupině 60 až 64 let a je zásadně ovlivněn postupným zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu. Velice zajímavý je pohled na statistické údaje, kdy narůstá počet seniorů, kteří i po dosažení věku 65 let chodí do práce. V loňském roce pracovalo v kategorii 65+ celkem 108 tisíc seniorů a z tohoto množství jich 99 tisíc pobíralo řádný starobní důchod.
Kdo patří mezi pracující seniory v kategorii 65+ ?  Podle expertů to jsou zejména středoškoláci a vysokoškoláci. Naopak v této věkové kategorii ubývá těch, kteří pracují fyzicky. Lidé po šedesátce a zejména po pětašedesátce totiž pracují především v profesích, které jsou sice náročné na psychiku a znalosti, ale nevyžadují žádné extrémní fyzické výkony. Pro tuto skupinu je totiž stále dostatek nabídek pracovních příležitostí, aniž by se vystavovali tlaku „mladší konkurence“. 
Zaměstnavatelé oceňují u seniorů především spolehlivost, loajálnost a vyrovnanost. Senioři jsou určitým stabilizátorem v krizových situacích a svým rozhledem pomáhají zaměstnavatelům uklidňovat pracovní kolektiv.  
Podle sociologů s rostoucí vzdělaností přestávají být peníze tou hlavní motivací udržet se v  pracovním procesu.  Motivací pro starší, vzdělané pracovníky je v současnosti spíše to, že nechtějí ze dne na den " vypadnout" ze svého pracovního prostředí, kde je jim dobře a nechtějí  zažít propad do společenské a sociální izolace. Projevuje se i fakt, že v řadě profesí, jako jsou pracovníci v manažerských postech, učitelé, duševně pracující, vědci, špičkoví technici, lékaři, není pro výkon práce podmínkou bezchybný fyzický stav.
Já ještě dodávám, že nelze přehlížet ani finanční stránku věci, kdy si takto pracující senior ke svému důchodu přidá i velice slušnou sumu za svou práci v zaměstnání.
 
Roman Průša.