/ Finance /

Elektronické aukce - cesta ke snížení nákladů na energie.

Elektronické aukce - cesta ke snížení nákladů na energie.

Finance

19. srpen 2013

V naší republice se v posledním období roztrhl pytel s aukcemi na dodávky plynu a elektrické energie. Pohledem do nedaleké historie si můžeme připomenout, že s aukcemi začínaly organizace státní správy a průmyslové podniky.V poslední době se do elektronických aukcí zapojují stále více a více  města a obce.Jedním z průkopnických měst byly Říčany u Prahy.

Elektronické aukce probíhají  v elektronické  aukční síni, kde zákazník on-lina sleduje nabídky jednotlivých dodavatelů.Dodavatelé nabízejí  svou cenu a postupně ji snižují, až na hranici rentability svého produktu.Při aukci elektrické energie a plynu je potřeba, aby si město vybralo solidního, ale hlavně zkušeného odborníka na energie jako dražitele.Důraz na zkušenost je na místě, neboť dražitel musí správně vyhodnotit aktuální cenovou situaci na trhu a musí i správně predikovat budoucí vývoj cen na evropském trhu.Při elektronické dražbě je nutná opatrnost, neboť vysoutěžená cena se může zdát v den dražby velmi dobrá, ale v dlouhodobém horizontu to již nemusí být tak výhodné. V paměti mám televizní vystoupení bývalého ředitele ČEZ Romana, kdy lákal odběratele na dvouleté " výhodné smlouvy" a jaká je situace na trhu s elektrickou energií dnes - všude klesá cena silové energie. Ti co mají uzavřené dlouhodobé smlouvy s tím pak nic nemohou neudělat . Konečného zákazníka zastupuje na aukci obec a je velmi důležité, aby byl v rozhodování upřednostněn zdravý selský rozum před okamžitým efektem  neboť v elektronické aukci je mnoho nových a neznámých dodavatelů energií. Při výběru kolektivního dodavatele je potřeba promyslet i další aspekty jako je kvalita, pověst a serioznost budoucího dodavatele. Organizátor aukce musí mít dobře prostudované obchodní podmínky a každý odběratel  který se přihlásí do e - aukce musí dobře zvážit i tu skutečnost,že změnou dodavatele přijde i o všechny bonusy, které měl s dlouholetým odběratelem dohodnuty.

Jak se máme zachovat pokud nás obec vyzve k účasti na elektronické aukci.

1/ Každý by si měl na obecním úřadě zjistit kdo je dražitelem, jaké má zkušenosti a kolik takovýchto e - aukcí absolvoval.

2/ Musíme si prostudovat svou současnou smlouvu s dodavatelem, zejména na jak dlouho je smlouva uzavřena, jakou máme cenu a co všechno pro nás  dodavatel ve smluvním vztahu automaticky zajišťuje.

3/ Před samotnou aukcí  je nutné vědět kdo všechno se do aukce přihlásil a je dobré si  pro nás neznámé dodavatele ztotožnit.

4/ Není na škodu být na aukci přítomen, pokud to lze.

5/ Výsledek e - aukce pečlivě vyhodnotit a pak se rozhodnout.

Závěrem chci říct, že jsem příznivec e - aukcí, a do e - aukce jsem se přihlásil, jenom chci tímto článkem upozornit na možná úskalí, která na nás při e - aukci čekají.