/ Finance /

Důchodci chtějí pracovat

Důchodci chtějí pracovat

Finance

2. říjen 2013

Tato skutečnost je v prvé řadě způsobená věkovou hranicí pro vznik nároků na starobní důchod. Přechod mezi aktivitou a neaktivitou probíhá v České republice velmi rychle a soustřeďuje se do období vzniku nároků na starobní důchod a několika následujících let.

Ekonomicky neaktivní důchodci ukončili svou pracovní činnost převážně z důvodů dosažení věku odchodu do starobního důchodu, anebo když bylo možné odejít do jiného druhu důchodu, např.invalidního či vdovského.Jsou to nejčastější důvody u mužů i žen (86%). Dalším nejčastějším důvodem je zdravotní stav respondentů (7%).

Každý dvacátý neaktivní důchodce uvedl, že hlavní příčinou odchodu z aktivního života byla ztráta práce a nemožnost najít jiné zaměstnání.

Více než pětina (21,5%) neaktivních důchodců do 70 let si přála v době ukončení pracovní činnosti dále pracovat. Neaktivní důchodci jsou tak výraznou pracovní rezervou, jejíž využití je při současné situaci na trhu práce problematické.

Pracující respondenti po padesátce byli dotazováni, zda chtějí pracovat i po dosažení věku odchodu do starobního důchodu. Odpovědi se lišily podle stupně vzdělání respondentů. Ve skupině respondentů se základním vzděláním by chtěla  dále pracovat necelá třetina, ale mezi vysokoškoláky to bylo dvojnásobně víc. Většina podnikatelů však má v úmyslu pokračovat ve své aktivní činnosti i po dovršení důchodového věku.

KOL