/ Finance /

Daňové novinky v roce 2013, které se nás významně dotknou

Daňové novinky v roce 2013, které se nás významně dotknou

Finance

1. srpen 2013 10:43

Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti. Bohužel většina novinek je pro nás téměř likvidační.

V tomto článku se podrobněji podíváme na novelu, která se nejvíce dotkne  nás „pracujících v důchodovém věku“

Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce v letech 2013–2015.

V období let 2013 – 2015 bude zrušena základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce.

Pracující důchodci si můžou od letošního roku odečíst měsíčně z daní 2 070 korun pouze v případě, že nepobírají starobní důchod. Opatření podle zprávy k vládnímu úspornému balíčku dopadne asi na 80 tisíc lidí. V České republice pracovalo v minulém roce 157 tisíc důchodců a jejich počet roste. Starobní důchodci představovali něco přes tři procenta všech pracujících. Všichni, kdo pracují, platí pojistné a daně a zároveň mají slevu na dani. Pouze pracujícím starobním důchodcům je zrušena sleva na dani, čili jde o jednoznačnou diskriminaci z důvodu věku. Doufáme, že justiční sféra se k tomu postaví správně a danou novelu brzy zruší.

Novinka se týká poživatelů starobních důchodů, včetně předčasných starobních důchodců, kteří k počátku daného zdaňovacího období tedy k 1. lednu 2013 pobírají starobní důchod, respektive je jim k 1. lednu vyplácen (nezapomeňme, že starobní důchod je vyplácen dopředu). Nejedná se o poplatníky, kterým je starobní důchod přiznán zpětně k uvedenému datu. Těm odpočet základní slevy na poplatníka náleží, i kdyby jim byl důchod přiznán zpětně, třeba za několik let.

Poživatelé starobních důchodů, kteří mají příjmy ze zaměstnání či podnikání, nemají od roku 2013 do roku 2015 nárok na základní slevu na poplatníka. Podívejme se na tuto změnu podrobněji. Tato úprava není v naší legislativě novinkou podobná úprava platila v naší legislativě do konce roku 2007, ovšem tehdy bylo rozhodující, zda je poplatník starobním důchodcem, nikoli zda pobírá starobní důchod.

Na co si dát pozor

Změna zákona vyvolala u pracujících důchodců značnou paniku a lidé začali  přerušovat pobírání starobních důchodů  k 1. lednu 2013. Takovou reakci pravděpodobně zákonodárci neočekávali. Statistiky České správy sociálního zabezpečení vykázaly přibližně 27 500 žádostí o přerušení starobního důchodu.

 Tímto řešením si důchodci hodlali zachovat nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Finanční správa však počátkem ledna zveřejnila informaci, že pokud u poživatele důchodu dojde na základě žádosti k zastavení výplaty důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu. 

Hrozí jim za to pokuta, úrok z prodlení a penále.

Kdy očekávat sankce od finančních úřadů

U podnikajících důchodců mohou sankce přijít po podání daňového přiznání za rok 2013 tedy v roce 2014 (to se týká pouze těch, kteří účelově přerušili pobírání důchodů). Daňová povinnost pro podání daňového přiznání je do 31.3.2014.

U důchodců v zaměstnaneckém poměru se na tuto skutečnost přijde podstatně dříve, jestliže podpisem daňového prohlášení uplatní od měsíce ledna základní slevu na dani a u zaměstnavatele proběhne kontrola odvodu daně ze závislé činnosti. Finanční úřady touto kontrolou okamžitě zjistí porušení a budou uplatňovat proti pracujícímu důchodci sankce na základě daňového řádu. Sankce se budou odvíjet i od délky a výše  daňového nedoplatku. Dá se předpokládat, že důchodci budou muset slevu, kterou uplatnili z pohledu finanční správy svým účelovým neoprávněným jednáním doplatit.

V pokračování našeho příspěvku k daňovým změnám budeme pokračovat v příštím článku našeho ekonomického okénka příspěvkem pod názvem JAK ZABRÁNIT PŘÍPADNÝM SANKCÍM ZE STRANY FINANČNÍHO ÚŘADU.