/ Finance /

Co se chystá na spotřebitele elektrické energie v roce 2016?

Co se chystá na spotřebitele elektrické energie v roce 2016?

Finance

4. září 2014

Energetický regulační úřad (ERU) připravuje změny pro odběratele elektrické energie s platností od roku 2016. Co má být cílem připravované změny? Proč se připravují nové ceníky pro spotřebitele? O co komu jde ve změnách ceníků? Na tyto otázky musí konkrétně a přesně odpovědět ERU. Veřejnost se může pouze domnívat co se bude s cenami elektrické energie v roce 2016 dít.

ERU provedla první změny již v letošním roce a každý z těch co platí za elektrickou energii již může zjistit kolik ušetří za odběr elektřiny. ERU pro letošní rok snížil sazbu za regulovanou část elektrické energie a tím došlo i k poklesu ceny silové energie. Pokud bude regulátor postupovat stejně i při připravované změně pro rok 2016 tak jen dobře pro nás spotřebitele.

Pokusme se odpovědět na otázky položené v záhlaví článku.

1) Cílem připravovaných změn je dle ERU zpřehlednění a zjednodušení tarifního systému. Největší přínos je plánován pro koncového spotřebitele, kdy se předpokládá další snížení nákladů za odebranou energii. Velké změny se chystají u domácností a malých provozoven.     

2) Proč se připravují nové ceníky? Podle ERU má být nová soustava ceníků spravedlivější než ta současná. Má dojít k zohlednění změn, které se na našem trhu udály za posledních pět let. Změny se týkají zejména regulované části ceny elektrické energie, která u normální domácnosti (netopící el.proudem) činí až 55 procent z celkové ceny za proud. Změny se očekávají u plateb za obnovitelné zdroje. Dnes je úhrada stanovena podle skutečné spotřeby. Po změně by se platba měla odvíjet od hodnoty jističe, to znamená, že u nižších hodnot jističe by došlo ke snížení poplatku za obnovitelné zdroje a u vyšších jističů by byl nárůst proti stavu dnes. Také dojde ke zdražení u odběrů s nízkou spotřebou, jedná se zejména o chaty, zde musí dodavatel zajišťovat dodávky a údržbu vedení se stejnými náklady jako v případě větších odběrů a tím dojde k rovnosti odběratelů.

3) Kdo se nejvíce snaží o změnu ceníků? Jsou to velcí spotřebitelé, kteří tvrdí,že nejsou z důvodu vysokých cen za energii schopni konkurovat zahraničí. Dále je to boj mezi skupinami, které v energetice soutěží o miliardy, které systémem protékají a snaha spravedlivěji tyto prostředky rozdělit.

 

Doufejme, že pracovníci ERU budou daleko ostražitější než v případě povolování obnovitelných zdrojů a že jako správný regulátor budou stát za zájmy všech spotřebitelů, ne jen za zájmy některých.

 

Milan Hošek ,Zlín