/ Cestování /

ZÁMEK BYTČA

ZÁMEK BYTČA

8. červenec 2017

Zámek Bytča se nachází na Slovensku na pravé straně řeky Váh. Kolem zámku protéká potok s názvem Bytčianka a na břehu stojí mohutný zámek, čtvercového půdorysu, v rozích s kruhovými věžemi. Hrad je celkem dobře zachovalý a ještě na počátku druhé světové války zde byly byty, poté přechodně fara a později tam byli ubytování němečtí vojáci. Zámek časté změny nájemců přečkal. Po válce tam byl archiv a v současné době jsou tam úřady a je nepřístupný, což je velká škoda.

Pro veřejnost je však přístupný palác, který byl k původnímu zámku přistavěn v roce 1601. Jmenuje se Dům snoubenců a konaly se v něm slavné svatby Thurzových synů a dcer. I v dnešní době slouží ke svatebním účelům.

Zámek Bytča patří mezi ty historické stavby, které byly chráněny vodními příkopy zavodňované z nedalekého potoka. O založení zámku se nedochovali písemné informace. Roku 1248 byla Bytča majetkem chorvatského bana Filipa. Později Bytča mnohokrát přešel do majetku různých rodů.

Nad hlavním vchodem je nápis z roku 1571, který dokazuje, že František Thurzo dal zámek znovu postavit. V roce 1609 se stal Juraj Thurzo krajským palatinem a  7.1.1611 byl  v tomto zámku soud se spoluviníky krvavé paní Alžbety Bathoryčky. V roce 1616, zemřel zde na zámku Juraj Thurzo palatin, byl tu pochovaný, ale později byly ostatky převezeny na Oravský zámek.