/ Cestování /

ZÁMEK BOJNICE

ZÁMEK BOJNICE

14. srpen 2017

Skoro pohádkový, romantický zámek Bojnice nalezneme na Slovensku. Zámek stojí na skále, vedle města Bojnice. Patří mezi ty nejkrásnější zámky jak na Slovensku, tak i v  Evropě. O počátcích původního hradu nejsou písemné informace, ale základy jsou gotické.

První historicky doložená informace je z roku 1113 a to v listině zoborského  opatství. V roce 1302 se stal majitelem původního hradu mocný pán Váhu a Tater, Matúš Čák Trenčianský. Po jeho smrti připadl zámek králi.
Do roku 1430 vystřídal několik majitelů. V tomto roce získali  Bojnici Noffryové. Byl to italský rod, který se přistěhoval z Florencie. Italové rozšířili a opevnili bojnický hrad a jeho okolí. Po vymření rodu přešlo panství do královského majetku. Král Matyáš Corvin ho později daroval synovi .
Roku 1493 se staly majetkem Štefana Zápolského až do roku 1527. Pak jej král daroval Alexi Thurzovi. V roce 1604 obléhalo Bojnici povstalecké vojsko a Stanislav Thurza jim hrad vydal. A dále se střídali majitelé panství. Do října 1708 vládli na hradě povstalci, poté co je generál Pálffy vyhnal, hrad přestal mít  vojenský význam, začal chátrat.
V roce 1888 se stal majitelem, tak trochu podivín hrabě Jan Pálffy a dal celou nemovitost obnovit za 3,000.000 zlatých korun. Přestavba trvala až do roku 1910. Přestavbou změnil hrad svůj původní charakter a dochoval se  v dnešní podobě. Vnitřní a venkovní zámek má tři nádvoří a je v něm 182 místností, z toho 50 obytných - stav po  přestavbě.
V roce 1939 koupil zámek průmyslník  Baťa a po válce na základě Benešových dekretů přešel na stát. V roce 1950 zámek vyhořel a  postupně byl obnovován. Na zámku je muzeum, zámek je hojně navštěvován. Nádherný, pohádkový, romantický zámek je součásti Slovenského národního muzea.
Při návštěvě zámku a města Bojnice  jsme měli štěstí a mohli jsme se zúčastnit sletu čarodějnic a velkého jarmarku s krajovými specialitami nejen v oblasti jídla, ale zejména v oblasti řemesel (řezbáři, krajkářky, zpracovatelé kůží, hrnčíři, tkalci). Hned vedle zámku je i menší, ale zajímavá ZOO do které také doporučujeme zajít.