/ Cestování /

THE STORY OF BERLIN v protiatomovém krytu

THE STORY OF BERLIN v protiatomovém krytu

Cestování

13. listopad 2015

Muzeum THE STORY OF BERLIN vás přímo vyzývá k návštěvě. Hlavním poutačem je křídlo z vojenského letadla s nápisem výstavy přímo na chodníku bulváru Kurfürstendamm. Z hlavní ulice dojdete pasáží do auly muzea. Levá strana je lemována portréty uniformovaných vojáků čtyř vítězných mocností. Samotné muzeum má 23 výstavních sálů ve kterých je představena osmisetletá historie města Berlín. Zcela pochopitelně je zahájení této multimediální výstavy věnováno historii založení města. Tak jak divák postupuje do dalších sálů, objevuje se před ním příběh obyvatel Berlína, od nejstarší minulosti k nedávné současnosti, která končí pádem zdi, dělící Berlín na východní a západní část. Návštěvník muzea může doslova nahlédnout  do obývacího pokoje občana z východu, nebo ze západu. Vystaveno je dobové oblečení, nebo elektronika té doby ( televizor, rádio, vybavení kuchyně). Muzeum je vybudováno pod zemí a návštěvník sestupuje k nejzajímavější části výstavy a to do protiatomového krytu z období studené války. Kryt byl dokončen v roce 1974 pod bulvárem Kurfürstendamm a měl ochránit 3600 lidí před případným jaderným útokem. Návštěvník je vtažen do událostí osmdesátých let minulého století a doslova se nachází v podzemním protiatomovém krytu s autentickým vybavením jak technických částí bunkru, tak i společných ubytovacích prostor.Musím přiznat, že pocit z návštěvy tohoto místa je velice deprimující a nedovedu si představit jak by to tam vypadalo, kdyby se zde sešlo všech 3600 lidí a hledalo zde spásu.

 

Hlavním motem výstavy je heslo  JEDNO MĚSTO - JEDNA HISTORIE - JEDNA VÝSTAVA.

 

Redakce.