/ Cestování /

STRALSUND

STRALSUND

1. prosinec 2016

Město Stralsund se nachází na severovýchodě Německa na pobřeží Baltského moře. Mezi největší zajímavosti Stralsundu  podle mého názoru patří tyto skutečnosti.
 
  • Stralsund  založili ve třináctém století Slované. Důkazů o přítomnosti Slovanů na tomto území je mnoho a svědčí o tom nejen slovanské místopisné názvy, ale také třeba  název města je odvozen ze slovanského jazyka Ránů - střela a i v heraldice je na městském znaku vyobrazen šíp.
  • Stralsund byl také jediným severoněmeckým městem které se ubránilo za třicetileté války a odolalo útokům Albrechta z Valdštejna. O silném opevnění  města vypovídají mohutné obranné zdi s důmyslně chráněnými branami. Při procházce městem si můžete prohlédnout obranný systém.
  • Stralsund byl v minulosti významným hanzovním městem. Hanzovní města tvořila mocný svazek obchodních měst a bohatství jim plynulo z obchodu s  Anglií, Holandskem, Rusí a Skandinávií.
  • Stralsund je přístavním městem i dnes, nákladní přístav obsluhuje vykládku a nakládku velkých nákladních lodí, jsou zde i loděnice. Pro turistu bude asi  nejzajímavější turistický přístav odkud se podnikají vyhlídkové plavby kolem pobřeží a mnoho výletních tras směřuje na sousední ostrov Rujánu. Pro  milovníky plachetnic je v přístavu zakotven trojstěžník, kde je vidět jaký byl život námořníků na plachetnicích.
  • Stralsund je vstupní branou na ostrov Rujánu. Cestu pro auta a vlaky dnes zajišťují dva mosty a tak usnadňují cestování za divokou přírodou ostrova  Rujána.
  • Stralsund  - jeho historické centrum je od roku 2002 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zápis na Seznam UNESCO je  oprávněný, protože historické centrum představuje jedinečnou ukázku stavitelského stylu staveb v gotickém slohu z neomítnutých cihel. Mezi to nejlepší  patří Radnice a kostely  Marienkirche a Nikolaiskirche.