/ Cestování /

Procházka podzimním parkem zámku Lysá nad Labem

Procházka podzimním parkem zámku Lysá nad Labem

25. říjen 2013

Původně jsme měli v úmyslu  podívat se jak vlastně zámek vypadá. Mockrát jsme projížděli městem, ale nikdy z časových důvodů k prohlídce zámku  na kopci nad městem nedošlo. 

Původně tam stával hrad, který byl vypálen husity. V roce 1558 mělo dojít k opravě hradu dle plánů stavitele  B. Wolmuta a v roce 1560 - 64 stavěn. Od roku 1592  do roku 1598 se dokončovaly úpravy. Roku 1696 byl F.A. Šporkem  přistaven ke starému hradu  "nový zámek" a starý důkladně opraven a obnoven. V roce 1738-39  bylo přistaveno východní křídlo zámku a nově zřízená kaple. Celý zámek byl upraven klasicistně  kolem roku 1767. Koncem 19. století  a v první polovině 20. stol. prošel zámek několika úpravami. 

To jsme si zjistili předem. To, že je to krásná stavba jsme poznali pár metrů od brány. Prostory před a kolem zámku jsou pěkně udržované a zámek má novou světlou fasádu. Tak jsme si ho od starého mohutného stromu stojícího před zámkem vyfotografovali. 

Hned u vstupu jsme se dočetli, že v současnosti zámek  je domovem seniorů.  Následovala procházka , viděli jsme krásný anglický park a udržovaný francouzský park.Zelené keře pěkně stříhané  vytváří jednotlivé celky parku. Hlavní cesta od přední části parku pokračuje ve stříhané vyšší zeleni sochami jednotlivých názvů měsíců roku. 

Rozlehlý park založil F.A.Špork po roce 1733 a vyzdobený je plastikami ze školy F. Brauna.  Je nač se dívat a co obdivovat,.  Na terase na  východní straně zámku jsou sochy čtyř ročních období, mezi nimi sochy Dne a Noci v pořadí - Jaro, Léto, Noc, Den, Podzim, Zima. 

Když jsme se pokochali tou krásou směřovali jsme k východu. U zdi zámku  se v tuto polední dobu  vystavovala posledním podzimním paprskům slunce skupinka žen. Byly příjemné  a chvíli jsme si povídali. Dozvěděli jsme se, že v zámku žije 120 seniorů  a oni jsou zaměstnané jako pečovatelky. Z debaty vyplynulo, že mají interní noviny  dostupné na každém patře. Informovali nás o Šporkových hudebních slavnostech 2013. Pěkně se nám povídalo, ale volno končilo. Ještě nám řekly ,že se máme podívat na internet.

Po příjezdu domů jsme tak učinili. Zaujalo nás motto hned na úvodní stránce. -  "Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla."  J.W.Goethe.

Pečlivě vedené stránky domova na zámku v Lysé nad Labem  podávají informace o tomto stavebním skvostu, ale i o činnosti domova.

Přejeme všem, kteří tam žijí a pracují hodně pohody a spokojenosti.

 

Manželé Jonášovi