/ Cestování /

Naarden - místo posledního odpočinku Jana Amose Komenského

Naarden - místo posledního odpočinku Jana Amose Komenského

1. listopad 2013

Při cestě z Amsterodamu domů  do Prahy jsem minul směrovku s ukazatelem - Naarden. Hned se mi vybavilo školou nacvičené a do paměti vryté spojení Naarden a Jan Amos Komenský.

Rozhodl jsem se ihned a malinko upravil svůj cestovní program o zastávku v Naardenu. Naarden je posledním útočištěm našeho pedagoga, filozofa a kněze J.A. Komenského, který v Holandsku prožil posledních 14 let své života. Naarden je velmi poklidné městečko velmi  podobné našemu Terezínu je to vlastně  pevnost postavená z cihel tak jako Terezín. Jediný rozdíl jsem spatřoval v tom, že příkopy pevnosti Naarden jsou i dnes zatopeny vodou.

Nalézt nějakou připomínku J.A. Komenského nebylo vůbec složité. Na náměstí je velká socha J.A. Komenského v jihozápadní části města je z  ulice dobře viditelná pamětní deska s názvem POSLEDNÍ ÚTULEK JANA AMOSA KOMENSKÉHO s datem úmrtí.Je zde kaple v níž je J.A. Komenský pochován a na nádvoří je jeho další socha.        

Komenský byl pochován v kapli valonského kostela v Naardenu, na hrob se, ale jaksi  zapomnělo poté, co byl kostel počátkem 19. století zrušen. V roce 1929 byly jeho ostatky znovu objeveny a za spolupráce nizozemského a československého státu byla kaple upravena jako  místo posledního odpočinku J.A. Komenského .Interiér kaple vybavili čeští umělci v roce 1937, dokonce se měl v této věci angažovat i prezident Beneš. Místo posledního odpočinku je důstojnou připomínkou skonu slavného krajana.

 

JIK