/ Cestování /

NA VYLETĚ V HEJNICÍCH.

NA VYLETĚ V HEJNICÍCH.

29. říjen 2016

Tímto článkem se chceme rozdělit o své zážitky z výletu do Hejnic s ostatními čtenáři webu Moudrý senior. Stránky MS sledujeme pravidelně v našem klubu seniorů. K napsání tohoto článku nás inspiroval svým příspěvkem p. Spal, který přinesl informace o sousedovi Hejnic o Libverdě. 
Na výlet jsme se dlouho těšili a konečně vyrážíme na sever do Hejnic v Libereckém kraji. Naším hlavním cílem je chrám v Hejnicích. Obec Hejnice je významným poutním místem a stejně významnou církevní památkou.

Podle místní legendy žil v blízké vesničce Lužec, dnes část Raspenavy, chudý řemeslník, se svou nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1211 hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul.  Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich  mu řekl: "Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě." 

Řemeslník, který nabyl přesvědčení, že nešlo o pouhý sen, zakoupil při nejbližší návštěvě sousední Žitavy dřevěnou sošku Panny Marie, položil ji s úctou a bázní do dutiny staré lípy, pomodli se před ní a prosil Boha o pomoc. Potom přivezl svoji ženu a dítě a společně prosili matku Boží o přímluvu u Boha. A podle legendy se jeho žena i dítě skutečně uzdravily.

Když věhlas Hejnic jako poutního místa stále rostl a počet poutníků nadále vzrůstal, byl koncem 17. století ke kostelu přistavěn ještě františkánský klášter, který byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2001 otevřen jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy, které slouží poutníkům. Tolik citace z průvodce.

Naše prohlídka Hejnic začíná samozřejmě procházkou po areálu kláštera, všechny historické budovy jsou dokonale opraveny, ve skvělém stavu jsou i přilehlé zahrady. Před vstupním prostorem do chrámu nás zaujal Mariánský sloup, který pochází z roku 1695. Po vstupu do chrámu se před naší skupinou objevuje restaurovaná výmalba chrámu. Za nejcennější předmět je považována dřevěná gotická plastika Černé Madony z roku 1380. Ceněné jsou i umělecké sochy z období baroka - sochy sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a boží muka. V careálu je také umístěna expozice Hejnického Betlému z 18. století, jehož tvůrce je neznámý. Prokazatelně se však jednalo o místního umělce, protože Betlém zachycuje výjevy ze života františkánů a zobrazuje okolí Hejnic.
Po prohlídce církevní památky pokračujeme procházkou kolem říčky Smědá, která dnes sotva teče, ale v období dešťů se mění v dravou řeku a s pravidelností škodí obcím po proudu. Vyhlídková cesta nás dále zavede mezi krásně upravené domky s výhledem na chrám. Po návratu k autobusu se vracíme přes Liberec domů do Berouna.
 
Za všechny účastníky výletu Petr.