/ Cestování /

NA CESTÁCH - Královské město Slaný

NA CESTÁCH - Královské město Slaný

17. červenec 2014

Hned na začátku prázdnin jsme využili příležitost a navštívili jsme s vnoučaty město Slaný. Pro návštěvu jsme si vybrali nedělní odpoledne. O  tom, že do redakce Moudrého seniora pošleme náš příspěvek rozhodla rubrika Na cestách o které jsem se dozvěděli na vašich stránkách. 

Město Slaný leží na spojnici silnice Praha - Louny - Chomutov. Při příjezdu do Slaného nás zaujalo upravené Masarykovo náměstí, které je téměř ideálně čtvercového tvaru. Svou pouť po městě Slaný začínáme právě na náměstí a vycházíme Vinařického ulicí ke kostelu svatého Gottharda. Někde v těchto místech vznikla v 8 století původní osada jež ve dvanáctém století byla ve vlastnictví Benediktýnů z kláštera na Ostrově u Davle. Přičiněním kláštera byla postavena v letech 1131 -1150 románská basilika se jménem svatého Gottharda. Na  místě baziliky  vzniká pozdně gotický kostel se stejným patronem sv.Gotthardem. Do konce 16 století byl v těchto místech klášter. V prostoru kostela jsou fresky z 15 století, které se podařilo zrekonstruovat v roce 1890. Vedle kostela se nacházela Pražská brána, která byla součástí hradeb a sloužila pro ochranu města ve směru od Prahy. Brána se bohužel nedochovala do dnešní doby a byla stržena v roce 1841. Pražská brána byla nejvýznamnější historickou památkou.  Brána byla postavena za vlády Václava II v období 1283-1305 a Václav II udělil městu Slaný právo hradební. Pražská brána byla zničena roku 1425 vojsky Jana Roháče z Dubé. Pražská brána byla obnovena za vlády Jiřího z Poděbrad a byla spojena s předhradbím. Z brány ústil jedno obloukový most, který vedl přes brod. Po těchto stavbách dnes můžeme vidět vodní nádrž u děkanského kostela sv.Gottharda a obrysy původních staveb vyvedených do opravené dlažby ulice Vinařického.  Město Slaný má v dnešní době již  jenom jednu bránu z původního opevnění a to bránu Velvarskou. 

Město Slaný je v historii velmi silně  spojeno s husity. Město stálo pevně za husity a společně s městy Louny a Žatec v roce 1420 vytáhlo spojené vojsko těchto tří husitských měst na pomoc Praze, ke které se blížil císař Zikmund s křižáckou výpravou. Město však nebylo chráněno husitskou posádkou a této skutečnosti využil spojenec Zikmunda Vilém Zajíc z Házmburka a po krátkém vyjednávání s měšťany město Slaný obsadil. Husité se do města Slaný vrátili a v roce 1425 je dobyli a vyplenili. Se zrádnými konšely však husité neměli slitování a všichni dopadení byli upáleni. Po bitvě u Lipan v roce 1436 město připadlo císaři Zikmundovi.

Od kostela sv.Gottharda se vracíme na náměstí. Po levé ruce je mini pivovar Antoš, kde jsme se dobře najedli, jejich vlastní pivo jsem jako řidič nemohl ochutnat, ale podle podle návštěvníků asi bylo dobré. Návratem na náměstí pokračujeme v prohlídce Slaného. Za zhlédnutí stojí Velvarská brána, pěkně opravená radnice na jejíž věži je hvězda.Tato symbolika se opět váže k husitské době. Husité nazývali město hvězdou a mělo být jedním z pěti měst, která měla být zachována před očekávaným koncem světa. Za návštěvu stojí i slánské muzeum s výstavou zachráněných fragmentů z Pražské brány. 

Celá naše výprava byla s výletem do Slaného spokojena a proto seniorům ji doporučujeme. Musíme však seniory upozornit, že ve Slaném mají parkovací automaty na mince, které vymezují u každého stání dobu po kterou se zde může parkovat, což je určitě v pořádku. Co však v pořádku není je skutečnost, že informace o tom, že se v sobotu a v neděli se neplatí je ukryta před turistou na místě, které je velmi těžko dostupné (považuji to za záměrné matení provozovatelem) .Do automatu vhodíte požadovaný obnos a peníze v něm zůstanou přesto že je sobota a neděle zadarmo.

S pozdravem Holečkovi