/ Cestování /

Muzeum cukrovarnictví,lihovarnictví,řepařství a města Dobrovice

Muzeum cukrovarnictví,lihovarnictví,řepařství a města Dobrovice

23. listopad 2015

Ve 2.polovině 16.století dosáhla Dobrovice za vlády Jindřicha z Valdštejna a jeho syna Henyka největšího rozkvětu. Roku 1558 byla ves Dobroviceves povýšena na město Dobrovici a získala mnoho výsad a privilegií. Konala se rozsáhlá stavební aktivita. Rozvoj Dobrovice skončil s třicetiletou válkou. Dobrovice v 17.a 18.století přestalo být sídlem vrchnosti. Roku 1734 přešlo panství do majetku Furstenberků a roku 1809 do majetku Thurn-Taxisů - s nimi začal nový rozvoj města.
Dobrovická muzea se nachází v prostorách bývalého renesančního hospodářského dvora. Tato kulturní památka byla zrekonstruována ze získaných dotací Evropských strukturálních fondů. Vedle se rozprostírá rozsáhlý cukrovar, jediný v Čechách. Ostatní byly zrušeny.
Po zakoupení vstupenky vás vyveze příjemná paní do patra, kde začíná prohlídka prostor muzea.Tam uvede do provozu TV, kde jsou postupně uváděné jednotlivé práce potřebné pro vypěstování cukrové řepy. Ještě moje generace si pamatuje ruční jednocení řepy, hromádkování, osekávání natě a další práce, která si vyžadovala hodně lidí. A práce nebyla lehká. Pak procházím prostorami, kde jsou vidět modely dřívějších zařízení cukrovaru. Kalo lis, difuzní stanice, laboratoř a jednotlivé druhy dříve vyráběných cukrů. Část exposice je věnovaná, výrobě lihu. Prohlídka je velmi zajímavá a poučná. I školní děti se sem chodí seznamovat s problematikou cukrovarnictví. Prostor rozsáhlých expozic je citlivě opravený. V přízemí byly dříve stáje.
Po sestupování do přízemí se vstoupí přes recepci do sálu z mnoha židlemi a je puštěný film o stávajícím zemědělství a cukrovarnictví. Je to úžasný pokrok techniky,který se projevil i na životním prostředí.
Protože jsem kdysi brigádničil v cukrovaru Libáň rád jsem poznal tyto nové technologické postupy.
                                                                                             
Ing J.Bradáč Liberec.