/ Cestování /

DUHOVÝ MOST PŘES ŘEKU LUŽNICI

DUHOVÝ MOST PŘES ŘEKU LUŽNICI

6. květen 2016

Železobetonový obloukový most spojující oba břehy Lužnice naleznete v Bechyni.  Jedná se o národní kulturní památku a je to most se sdruženou dopravou sloužící vlakové a silniční dopravě zároveň. Most byl dokončen v roce 1928 a nad hladinou Lužnice se mostovka tyčí až ve výšce 60 metrů. Celková délka mostu je 190,50 metrů a hlavní oblouk mostu připomínající duhu má úctyhodné rozpětí 90 metrů. Šíře mostu je 8.9 metrů a je zde umístěna silnice a těleso kolejí železnice. Most byl postaven podle projektu Dr.Ing. Eduarda Viktory a byl situován do nejužšího místa skalnatého údolí řeky Lužnice. Slavnostní otevření mostu bylo naplánováno na desáté výročí vzniku republiky. 
Další historickou zajímavostí je zmiňovaná železniční dráha, které dnes po mostě překračuje Lužnici na druhou stranu. Její historie sahá do roku 1903 a je spojena se slavným vynálezcem Františkem Křižíkem. František Křižík byl pověřen vybudováním první elektrické dráhy mezi Táborem a Bechyní. Délka tratě činila 24 kilometrů, rozchod byl 1435 mm, k napájení byl využit stejnosměrný proud. Železnice byla také nazývána Elinkou, nebo Bechyňkou  a před stavbou mostu končila na levém břehu Lužnice. Po dokončení mostu byla trať prodloužena až do města Bechyně.        
 
Redakce